Trong năm 2016 và năm 2017, Thành ủy TPHCM tập trung chỉ đạo thực hiện với phương châm hành động trọng dân, an dân, vì dân. Đây là thước đo đánh giá hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền và phẩm chất, đạo đức, năng lực cán bộ, công chức, viên chức thành phố các cấp.

 

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đề ra mục tiêu phải tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tâm, trách nhiệm, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, thiết thực chăm lo an sinh xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội; kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 8,25% so cùng kỳ; thu ngân sách đạt 100,03% dự toán (348.000 tỷ đồng), tăng 12,94%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP, tăng 18%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 6,38 tỷ USD, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của Đảng bộ thành phố:

 

 

Trước hết, được khẳng định bằng việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy đã ban hành 04 quyết định quan trọng [1], 04 quyết định này, bước đầu góp phần tích cực trong việc cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy đảng và chính quyền có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, và quan trọng hơn, đây còn là cơ sở để kiểm chứng tính đúng đắn, phù hợp thực tiễn, đảm bảo các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, hướng về dân.

 

Xuyên suốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đều dành nhiều thời gian đi cơ sở, quyết liệt chỉ đạo, sâu sát đeo bám việc giải quyết các vấn đề của cơ sở, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp xử lý các vụ việc khiếu nại đông người, tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

 

Song song với việc ban hành văn bản lãnh đạo, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại Nhân dân và các giới. Trong năm 2017, tổ chức các Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với các giới như phụ nữ, thanh niên, công nhân, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, cán bộ trẻ tuổi diện quy hoạch các cấp, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức trẻ…, nắm được những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, những bức xúc và tiếp nhận các ý kiến đóng góp, hiến kế, giải pháp xây dựng Đảng, chính quyền, từ đó Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chính quyền giải quyết thấu đáo, hiệu quả hơn.

Toàn cảnh hội nghị Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu.

 

Chỉ đạo các cấp chính quyền thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác dân vận của chính quyền đối với các sở, ban – ngành, quận, huyện; chỉ đạo Ban Dân vận Thành ủy ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021 với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố (với 10 nội dung)[2]; chú trọng công tác giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, doanh nghiệp.

 

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp với chính quyền thành phố xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội, xác định nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp tình hình thực tiễn thành phố và khả năng thực hiện của các tổ chức, chọn trọng điểm là các nội dung mà Nhân dân quan tâm, bức xúc trên các lĩnh vực về đất đai, cải cách hành chính, y tế, giáo dục…qua đó, ngày càng nhiều đơn vị thực hiện được công việc mà mấy năm qua cấp cơ sở còn gặp khó khăn [3].

 

Với các giải pháp thực hiện công tác dân vận chính quyền được Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt trên từng lĩnh vực cụ thể; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm và tập trung thực hiện các giải pháp, năm 2017 của các cấp chính quyền thành phố, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của thành phố trong mọi mặt đời sống xã hội; thể hiện qua 3 điểm nổi bật:

 

Thứ nhất, công tác dân vận chính quyền bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

 

Đoàn viên Satra tổ chức chương trình bán hàng lưu động phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa

 

Từ thực tiễn thành phố, Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp huy động một cách có hiệu quả các nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân, tập trung vào các đối tượng: gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật …thông qua sự đóng góp, phối hợp vận động chủ nhà trọ không tăng giá cho thuê phòng, thu tiền điện, nước theo quy định; thực hiện hiệu quả chương trình “Vì người nghèo”, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh bệnh nặng…; chăm lo Tết Nguyên đán [4] cho công nhân lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với Chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, Tết làm điều hay, Ấm tình ngày xuân; chương trình bình ổn thị trường, phát triển các điểm bán hàng bình ổn tại địa bàn dân cư, khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên, vùng xa,…[5]; thực hiện chương trình nước sạch cho sinh hoạt của Nhân dân, hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được cấp nước sạch; xây dựng trường mầm non trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và trên địa bàn tập trung đông công nhân để tạo điều kiện cho công nhân lao động an tâm làm việc.

 

 

Thứ hai, công tác dân vận chính quyền tham gia vào quá trình thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

 

Năm 2017, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan nhà nước đẩy mạnh thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, kiên quyết loại bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho Nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng quy chế, quy ước, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

 

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; tăng cường các điểm tiếp dân, các hộp thư để người dân góp ý, tham gia đóng góp và đề xuất sáng kiến; ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, thường xuyên kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác triển khai thực hiện Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị; cải tiến, nâng cao chất lượng các buổi họp, thực hiện thư mời điện tử đã tiết kiệm ngân sách rất lớn [6]. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm mới, hiệu quả, tiếp tục phát huy vai trò công tác dân vận chính quyền trong giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, của Nhân dân [7].

 

Chương trình “Lắng nghe và trao đổi”, “Đối thoại cùng chính quyền thành phố” với nội dung thiết thực, gần gũi với đời sống Nhân dân, trở thành kênh thông tin quan trọng để Nhân dân tham gia góp ý, hiến kế xây dựng chính quyền, tạo cầu nối trao đổi thông tin giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần thúc đẩy hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu quả hơn, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

 

Thứ ba, quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người.

 

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết sát sao, kịp thời các kiến nghị, bức xúc của Nhân dân, những vấn đề phức tạp mới phát sinh; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế tiếp công dân, chỉ đạo thủ trưởng các các sở, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn tăng cường chế độ tiếp xúc, đối thoại, tiếp dân định kỳ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các sở, ngành thành phố và Thường trực Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên chỉ đạo tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc chính đáng, liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội của Nhân dân như bồi thường, giải tỏa, đền bù, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở,…

 

Trong thời gian gần đây có nhiều dự án được triển khai, tình hình khiếu nại, tố cáo đông người có chiều hướng gia tăng, tính chất, mức độ ngày càng gay gắt, phức tạp; Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết 12 vụ khiếu kiện đông người để giải quyết dứt điểm các vấn đề khiếu kiện, bức xúc kéo dài của người dân, nhằm xác định trách nhiệm và vai trò người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở thành phố được thể hiện rõ nét hơn.[8]; chỉ đạo lập đường dây nóng để Nhân dân phản ánh, kiến nghị; tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo với người khiếu kiện. Chính quyền các cấp đã chú trọng việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân; các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân đa dạng hơn thông qua tổng đài 1022, thư điện tử, website; liên thông tổng đài 113-114-115 để người dân gọi khi khẩn cấp. Ở các quận đều chú trọng xây dựng cách thức tiếp nhận thông tin của lãnh đạo, công khai số điện thoại đường dây nóng và số điện thoại của Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn để người dân tiện thông tin, phản ánh.

 

Tuy nhiên, thực tiễn công tác dân vận chính quyền năm 2017 trên địa bàn thành phố còn nhiều hạn chế; hiệu quả cải cách hành chính chưa cao; một số cấp ủy, chính quyền chưa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện; việc công khai những nội dung theo quy định có nơi thực hiện chưa tốt, nhất là công khai minh bạch về tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, việc thu, chi, sử dụng các nguồn quỹ vận động nhân dân đóng góp; sự phối hợp giữa một số cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố chưa thường xuyên, nội dung chưa cụ thể, còn hình thức, hiệu quả chưa cao; khiếu kiện đông người còn bức xúc, kéo dài ở 12 vụ việc lớn.

 

Nguyên nhân là do một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn xa dân, còn quan liêu, gây phiền hà, nhũng nhiễu gây bức xúc trong Nhân dân, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm với Nhân dân; cấp ủy, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, sở ngành thành phố chưa quan tâm đến công tác dân vận chính quyền, nhất là công tác giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố về tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân.

 

Đứng trước vận hội mới cùng những thách thức đặt ra khi thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, vừa tạo động lực mới phát triển Thành phố, cũng đặt ra yêu cầu về nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy các cơ quan Nhà nước. Với quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết 54 của Quốc hội, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận chính quyền là một yêu cầu bức thiết hơn bao giờ hết. Trong đó, yêu cầu đối công tác dân vận chính quyền phải có nhiều đổi mới, đột phá, chuyển biến toàn diện, sâu sắc và hiệu quả hơn, để thiết thực chăm lo cho dân, củng cố niềm tin của nhân dân, huy động sức dân cùng đoàn kết, tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Quốc hội; Nghị quyết số 01 của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội và Kết luận số 171-KL/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung. Song song với các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, xây dựng bộ máy quản lý nhà nước đủ sức đảm đương trọng trách, những cơ chế đột phá; Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường giám sát, phản biện các Đề án, kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội cũng như phối hợp xây dựng Đề án nghiên cứu sắp xếp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở địa bàn dân cư; đáp ứng yêu cầu công tác vận động Nhân dân trong tình hình mới.

 

Để thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác dân vận chính quyền, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lới nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố, bảo vệ đất nước. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung một số nội dung trọng tâm:

 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận cho cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; làm cho cán bộ, công chức thấm nhuần và xác định trách nhiệm của mình, trong mỗi hành vi thực thi công vụ, sửa đổi lối làm việc (theo tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh), nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử, năng lực tham mưu cho cấp trên để đưa ra những quyết sách đúng đắn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Chính điều này sẽ là cầu nối thắt chặt quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, làm cho quan hệ ngày càng gắn bó, mật thiết.

 

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh, có hiệu quả công việc của tổ chức và Nhân dân; triển khai thực hiện kịp thời Đề án Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025; coi trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, kịp thời phát hiện và xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ thiếu tôn trọng Nhân dân, vi phạm dân chủ. Công khai minh bạch những quy định về thủ tục hành chính để thuận lợi cho Nhân dân trong việc giải quyết công việc.

 

Thứ ba, trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp phải xem lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân là trên hết. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 4 quy định, quy chế của Ban Thường vụ Thành ủy. Nội dung cốt lõi là phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, bao gồm những vụ việc cụ thể và cả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những tồn tại ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Thứ tư, đổi mới nội dung và phương thức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội nhằm phát huy tốt nhất quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền, động viên hội viên, đoàn viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông qua thực tiễn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thu thập, phản ánh những ý kiến của nhân dân về các chủ trương, chính sách để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

 

Tất Thành Cang

Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

—————————

[1] Quyết định số 935-QĐ/TU về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; (2) Quyết định số 936-QĐ/TU về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; (3) Quyết định số 994-QĐ/TU về Quy chế lấy ý kiến Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành; (4) Quyết định số 1374-QĐ/TU Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

[2] Gồm các quy định về đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, phong cách khi tiếp dân, cam kết kiên quyết xử lý những cán bộ công chức, viên chức nhà nước quan liêu tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, xa dân.

 

[3] Ở huyện Cần Giờ tổ chức 4 hội nghị phản biện các kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ gồm phản biện kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị huyện giai đoạn 2016 – 2020; phản biện kế hoạch giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 – 2020; phản biện kế hoạch giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2016 -2020; phản biện Đồ án quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/5.000 Khu du lịch biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha tại xã Long hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận 12 thì ở cấp phường, đã tổ chức được 21 cuộc phản biện xã hội về các giải pháp lập lại trật tự lòng, lề đường…

 

[4] Chăm lo Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 cho công nhân lao động với tổng kinh phí là 329,4 tỷ đồng; Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ và Quỹ Hỗ trợ Công nhân thành phố trao tặng 50 vé máy bay và 550 vé tàu cho đối tượng là công nhân lao động ưu tú, có những sáng kiến được áp dụng thực tiễn tại doanh nghiệp, những đoàn viên công đoàn xuất sắc nhiều năm liền, có hoàn cảnh khó khăn; lần đầu tiên Chương trình “Tết sum vầy” được tổ chức trang trọng, ấm cúng ở cả 3 cấp công đoàn với tổng kinh phí chăm lo 111 tỷ đồng.

 

[5] Đến nay toàn thành phố có trên 8.000 điểm bán hàng bình ổn.

 

[6] Trong năm 2017, đã tiết kiệm được 23,5 tỷ đồng.

 

[7] Mô hình “Thực hiện cấp giấy khai sinh – hộ khẩu – thẻ bảo hiểm y tế tại nhà cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện Củ Chi” thành lập đoàn đến tận nhà dân để cấp 3 loại giấy, kết hợp thông tin, tuyên truyền, phát các tờ bướm hướng dẫn về kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, bệnh; Mô hình dân vận chính quyền “Ngày thứ sáu nghe dân nói” của quận 12 với việc gặp gỡ giữa lãnh đạo quận, phường để trực tiếp lắng nghe, giải đáp các thắc mắc, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của dân; mô hình “Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến” của quận 12, người dân truy cập và đăng ký hồ sơ trực tiếp trên cổng thông tin trực tuyến, đến ngày hẹn người dân đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả để nhận hồ sơ; Mô hình “Cổng thông tin dịch vụ trực tuyến” quận Bình Thạnh tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, cập nhật tiến độ xử lý và đăng tải kết quả giải quyết cụ thể từng vụ việc, nội dung phản ánh của người dân nhanh chóng, công khai và công khai thông tin quy hoạch người dân dễ dàng truy cập và nắm thông tin qua một cú click chuột hoặc bằng vài thao tác đơn giản với điện thoại thông minh; Mô hình giải quyết cấp đổi thẻ căn cước công dân tại nhà dành cho người già, khuyết tật, neo đơn ở quận 12.

 

[8] Kết quả, toàn thành phố đã tổ chức tiếp công dân là 55.196 lượt, trong đó lãnh đạo tiếp là 11.134 lượt; đã xử lý 1.297/1.681 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (tỷ lệ 77,2%), số còn lại đang tiến hành giải quyết.