Chương trình tập huấn do tổ công tác phần mềm Thành Đoàn triển khai thực hiện. Có hơn 50 đại diện cơ sở của hai đơn vị đã tham gia tập huấn trong đợt này nhằm tiến đến ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đoàn viên tại cơ sở.