Thành phần tham dự tọa đàm gồm có Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty; Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Phòng – Ban Tổng Công ty; Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn của các Công ty con – Công ty liên kết và các doanh nghiệp phụ thuộc. Thời gian tổ chức tọa đàm là 8h sáng Thứ Tư, 12/11/2008. Địa điểm tổ chức tọa đàm là tại Hội trường Tổng Công ty – lầu 12 – Cao ốc 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 11.
 
Tại buổi tọa đàm, trên cơ sở những lý luận chung về văn hóa doanh nghiệp (khái niệm, mục đích ý nghĩa, vai trò, cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp,…), các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về các tiêu chí để xây dựng văn hóa doanh nghiệp của chung Satra Group và của riêng cho từng doanh nghiệp, phương thức tiến hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp, vấn đề phát triển thương hiệu,… Các doanh nghiệp đã có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tiến hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ nhiều năm qua (Công ty Vissan, Công ty CP Cầu Tre, Công ty CP Savimex, Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài gòn, Thương xá TAX,…) sẽ có các tham luận chuyên sâu trình bày với các đại biểu tham dự tọa đàm.
 
Bạn đọc quan tâm đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp – văn hóa Satra xin xem thêm tài liệu Đề cương tọa đàm và các câu hỏi thảo luận được đăng kèm theo trên website Satra.com.vn (chuyên mục văn hóa Satra).
 
(Minh Hùng – phòng HC – TH, 7-11-2008)