1.      Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV

 

2.      Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

 

3.      Số điện thoại: (84-8) 38 368 735

 

4.      Cổ phiếu chào bán:

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình.

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

– Số lượng đăng ký chào bán: 30.000 cổ phần.

 

5.      Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng.

 

6.      Giá khởi điểm đấu giá: 16.300 đồng/cổ phiếu

 

 

7.      Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá

 

8.      Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 22/02/2016 đến 16h00 ngày 18/03/2016.

 

 

9.      Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)

– Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá

– Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

– Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn

Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

 

10.Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu

 

– Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

– Số tài khoản: 2110.14851.103685

– Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Tao Đàn.

 

11.Tổ chức đấu giá:

 

– Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 22/03/2016, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá.

– Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 22/03/2016 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt.

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/03/2016 đến 16h00 ngày 31/03/2016.

– Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 22/03/2016 đến 16h00 ngày 28/03/2016.

 

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

 

Tài liệu liên quan:

 

1. Thông báo nhận đầu đủ hồ sơ      http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-251687529107653968933908281042610318759436484592

2. Thông báo bán đấu giá           http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-611250088983609050685568495435468252163415736304

3. NQ HDQT thông qua chỉ tiêu bán vốn Nhà nước         http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=278249595727724875041667582376679322846649909264

4. Bản CBTT       https://drive.google.com/file/d/0BzlSPzFtraX9aUFiSXRXVHBUN3M/view

5. BCTC kiểm toán 2014         https://drive.google.com/file/d/0BzlSPzFtraX9cmdhcUNoNmFOVEE/view

6. BCTC 6 tháng năm 2015      https://drive.google.com/file/d/0BzlSPzFtraX9enNfd0xPR0ZZbHc/view

7. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần         http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-491473779718372693300518992880886025098702618608

8. Quy chế bán đấu giá           https://drive.google.com/file/d/0BzlSPzFtraX9by1UQUp0Y1Q5SWc/view

9. Mẫu đơn đăng ký đấu giá          http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-40704366792178435875108332386870147765214642160

10. Giấy ủy quyền           http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-340022983798542270936488342607899497414709477360

11. Hủy tham dự đấu giá         http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=190927557618919486487365579693768253087959482384