1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV

2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735

4. Cổ phiếu chào bán:

– Tên cổ phiếu Cổ phiếu CTCP Vật Liệu Xây Dựng & Trang Trí Nội Thất Tp. Hồ Chí Minh

– Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

– Số lượng đăng ký chào bán: 2.707.500 cổ phần.

5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 27.075.000.000 (Hai mươi bảy tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu) đồng.

6. Giá khởi điểm đấu giá: 20.000 đồng/cổ phiếu

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá

8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 25/01/2016 đến 16h00 ngày 26/02/2016

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)

– Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá

– Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

– Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn

Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

10. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu

– Tên tài khoản Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

– Số tài khoản 2110.14851.103685

– Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Tao Đàn

11. Tổ chức đấu giá:

– Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 01/03/2016, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá

– Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 01/03/2016 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/03/2016 đến 16h00 ngày 10/03/2016

– Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 01/03/2016 đến 16h00 ngày 07/03/2016

 

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

 

Tài liệu liên quan:

 

0/ Công văn nhận đủ hồ sơ thoái vốn của UBCK   http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=446508015218804011340170375618642354544322805776

1/ Thông báo bán đấu giá cổ phần    http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=295431682229116113687717434871497824558108377104

2/ Nghị quyết HĐQT thông qua các chỉ tiêu bán đấu giá cổ phần     http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=295431682229116113687717434871497824558108377104

3/ Bản CBTT     https://drive.google.com/file/d/0Byq81sQNxefnR0dXWWE5U0owS28/view

4/ BCTC kiểm toán 2014      https://drive.google.com/file/d/0Byq81sQNxefncTVTSHRPNU1Bb1E/view

5/ BCTC 06 tháng 2015        https://drive.google.com/file/d/0Byq81sQNxefnYWpzX2JfeTk4amM/view

6/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.       http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-390353954994501866725771210276065025167024193520

7/ Quy chế bán đấu giá.       http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-716933436702810116201446739640165459772024291312

8/ Phiếu đề nghị đăng ký tham dự           http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-343858874648132543523119135724804231443513343984

9/ Giấy ủy quyền            http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-684576811157517021784508457866701375920846929904

10/ Phiếu đề nghị hủy tham dự                   http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=227509192660483498764270383286779846043442872336