1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735 
4. Cổ phiếu chào bán: 
– Tên cổ phiếu Cổ phiếu CTCP Thương Mại Tổng Hợp
– Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
– Số lượng đăng ký chào bán: 91.000 cổ phần.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 910.000.000 (Chín trăm mười triệu) đồng.
6. Giá khởi điểm đấu giá: 60.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá 
8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 20/01/2016 đến 16h00 ngày 23/02/2016 
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)
– Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá 
– Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt 
– Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn 
10. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu 
– Tên tài khoản Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
– Số tài khoản: 2110.14851.103685
– Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Tao Đàn 
11. Tổ chức đấu giá: 
– Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 14h30 ngày 25/02/2016, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá
– Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00, ngày 25/02/2016 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/02/2016 đến 16h00 ngày 04/03/2016
– Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 25/02/2016 đến 16h00 ngày 02/03/2016

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

  1. Thông báo bán đấu giá
  2. Mẫu đơn đăng ký dấu giá
  3. Giấy ủy quyền
  4. Hủy tham dự đấu giá
  5. Quy chế đấu giá
  6. Giấy CN sở hữu cổ phần
  7. Công văn nhận đủ hồ sơ thoái vốn
  8. NQHĐQT thông qua…
  9. Bản Công bố thông tin
  10. BCTC kiểm toán 2014

BCTC 06 tháng năm 2015