1.  Tên doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN)

                                           : 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

                                            : Điện thoại: (84 8) 3553 3999 – (84 8) 3553 3888     

                                            : Fax: (84 8) 3553 3939

2.  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm thịt heo, bò, thịt gia cầm tươi sống và đông lạnh, sản phẩm thịt nguội cao cấp, sản phẩm xúc xích tiệt trùng, sản phẩm chế biến, sản phẩm đóng hộp, kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác; Sản xuất kinh doanh heo giống, heo thịt, bò giống, bò thịt.

3.  Vốn điều lệ công ty (VĐL): 809.143.000.000 đồng (Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần)

  Trong đó:

  – Cổ phần Nhà nước nắm giữ 65% VĐL: 52.594.295 cổ phần

  – Cổ phần bán ưu cho người lao động 6,02% VĐL: 4.869.300 cổ phần

  – Cổ phần bán cho Công đoàn cơ sở VISSAN 0,98% VĐL: 794.701 cổ phần

  – Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 14% VĐL: 11.328.002 cổ phần

  – Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài 14% VĐL: 11.328.002 cổ phần

4.  Giá khởi điểm: 17.000 đồng/cổ phần

5.  Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh – 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM

6.  Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) ban hành.

7.  Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

8.  Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc:

  –  Thời gian: Từ 8h00 ngày 27/01/2016 đến 16h00 ngày 26/02/2016

  – Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế đấu giá do HSX ban hành.          

9.  Địa điểm công bố thông tin: Các đại lý đấu giá, VISSAN, VCSC và HSX

10.  Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 03/03/2016 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.  Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

 – Thời gian: 9h00 ngày 07/03/2016

 – Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM  – Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

12.  Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ 08/03/2016 đến ngày 14/03/2016

13.  Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ 08/03/2016 đến ngày 17/03/2016

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.hsx.vnwww.VISSAN.com.vnwww.vcsc.com.vn và website của Đại lý đấu giá)

>>> PHỤ LỤC THAM KHẢO:

1. Bản công bố thông tin doanh nghiệp (tiếng việt)

2. Bản công bố thông tin doanh nghiệp (tiếng anh) – VISSAN Propectus

3. Quyết định 3910-QD-UBND

4. Tình hình sử dụng đất

5. Báo cáo tài chính kiểm toán 2012

6. Báo cáo tài chính kiểm toán 2013

7. Báo cáo tài chính kiểm toán 2014

8. Báo cáo tài chính 9 tháng 2015

9. Phương án Cổ phần hóa – 2015.12.29

10. VISSAN – Dự thảo điều lệ

11. Quyết định 6993-UBND-Xác định giá trị doanh nghiệp VISSAN

12. Tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược

13. Quyết định phê duyệt phương án Cổ phần hóa

14. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

15. Thông báo 833-TB-VP

16. Quyết định 5930-QD-UBND

17. Quy chế bán đấu giá