1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV

2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735

4. Cổ phiếu chào bán:

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Vật Liệu Xây Dựng & Trang Trí Nội Thất Tp. Hồ Chí Minh

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

– Số lượng đăng ký chào bán: 950.000 cổ phần.

5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 9.500.000.000 (Chín tỷ năm trăm triệu) đồng.

6. Giá khởi điểm đấu giá: 18.000 đồng/cổ phiếu

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá

8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 12/04/2016 đến 16h00 ngày 12/05/2016

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)

– Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá

– Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

– Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn

Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

10. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu

– Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

– Số tài khoản: 2110.1485.1224049

– Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN.TPHCM – TP.HCM

11. Tổ chức đấu giá:

– Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 16/05/2016, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá

– Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 16/05/2016 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/05/2016 đến 16h00 ngày 25/05/2016

– Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 16/05/2016 đến 16h00 ngày 20/05/2016

 

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

 

Tài liệu liên quan:

 

1/ Thông báo bán đấu giá cổ phần     https://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-363771814743903223872147122578903831627215929328

2/ Nghị quyết HĐQT thông qua việc giảm giá khởi điểm để bán đấu giá khi thoái vốn       https://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-647722239606814194231441742838211043391153635312

3/ Bản CBTT      https://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-519867985577347643113094265780570167724373704688

4/ BCTC kiểm toán 2014        https://drive.google.com/file/d/0Byq81sQNxefncTVTSHRPNU1Bb1E/view

5/ BCTC kiểm toán 2015        https://drive.google.com/file/d/0Byq81sQNxefnOGtwMThEaEFQUzg/view

6/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần        https://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=504521811357166394810386315145137397622724624400

7/ Quy chế bán đấu giá           https://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=365277420971692346223409094843299832694403235856

8/ Phiếu đề nghị đăng ký tham dự      https://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=205523945648896803349250258300483772163532259344

9/ Giấy ủy quyền        https://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-546233406892786099504416269329678859759786131440

10/ Phiếu đề nghị hủy tham dự      https://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=686178949904669505589425089498432065084221030416