Tên tchc chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN –TNHH MTV
2. Địa ch: 275B Phạm NgũLão, Quận 1, Tp.HCM
3. Sđin thoi: (84-8) 38 368 735 
4. Cphiếu chào bán:    
– Tên cổphiếu: Cổphiếu Công ty cổphần Thực phẩm Công NghệSài Gòn
– Loại cổphiếu: Cổphiếu phổthông
– Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổphiếu
– Sốlượng cổphần đăng kýchào bán    300.000 cổphần.
5. Thông tin đất đai: Hiện tại, CTCP Thực phẩm Công nghệSài Gòn đang quản lývàsửdụng 09 mặt bằng với tổng diện tích đất sửdụng là18.959,4m2. Chi tiết Nhàđầu tưcóthểtham khảo Bản công bốthông tin.
6.  Tng giátrchào bán theo mnh giá: 3.000.000.000 (Ba tỷ) đồng.
7. Giá khi đim chào bán: 16.200 đồng/cổphiếu
8. Slượng đăng kýmua ti thiu, ti đa: Theo quy định tại Quy chếchào bán cạnh tranh 
9. Thi hn nhn đăng kýmua vànp tin cc:  Từ08h00 ngày 26/10/2015 đến 16h00 ngày 20/11/2015
10. Địa đim nhn đăng kýmua cphiếu, np tin cc vàcông bthông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chếchào bán cạnh tranh)
– Địa điểm nhận đăng kýmua cổphiếu: Theo quy định tại Quy chếchào bán cạnh tranh 
– Địa điểm nhận tiền đặt cọc:   Công ty cổphần chứng khoán Rồng Việt 
– Địa điểm công bốthông tin:   Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn –TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổphần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
11. Ngân hàng nhn tin mua cphiếu    
– Tên tài khoản: Công ty cổphần chứng khoán Rồng Việt
– Sốtài khoản: 2110.14851.103685
– Nơi mởtài khoản   Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam –Phòng giao dịch Tao Đàn 
12. Tchc chào bán: 
– Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 13h30 ngày 24/11/2015, chi tiết xem tại Quy chếchào bán cạnh tranh
– Thời gian tổchức chào bán: 14h00, ngày 24/11/2015 tại trụsởCTCP Chứng khoán Rồng Việt
– Thời gian nộp tiền mua cổphần: Từngày 24/11/2015 đến 16h00 ngày 03/12/2015
– Thời gian hoàn trảtiền cọc:   Từngày 24/11/2015 đến 16h00 ngày 30/11/2015

Ban tổchức chào bán cạnh tranh trân trọng thông báo!

Tài liu liên quan:

1. Nghi quyet HDTV
2. Ban Cong bo thong tin 
3. Quy che chao ban canh tranh 
4. BCTC kiem toan nam 2014
5. Chung nhan so huu 
6. Don dang dy tham gia 
7. giay uy quyen 
8. Don de nghi huy tham gia chao ban co phan 
9. Don de nghi thay doi noi dung