Quang cảnh Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X                                                         Ảnh: Việt Dũng

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X Ảnh: Việt Dũng

 
Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 17 tháng 4 năm 2018 để thảo luận, góp ý thông qua dự thảo Báo cáo và các Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về: (1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018; (2) Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh quý I năm 2018; (3) Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tính đến hết quý I năm 2018; (4) Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, quán triệt Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 5 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết Hội nghị. Hội nghị đánh giá trong quý I năm 2018, Đảng bộ, chính quyền các cấp đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sự năng động, đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp, nhân dân thành phố quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố, nhất là việc tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao ý thức, trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi, thảo luận, góp ý các nội dung trình Hội nghị, đặc biệt là góp ý sâu sắc các giải pháp tập trung để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Thành ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội để phát triển thành phố; đồng thời, cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng về những đánh giá, thông tin liên quan đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng đảng của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam để thành phố có những giải pháp khắc phục các nguy cơ tụt hậu và phát huy vai trò một trung tâm kinh tế. Hội nghị thống nhất đánh giá:1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018. Năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố, Đảng bộ thành phố tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và năm đầu tiên triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Có thể thấy cả hệ thống chính trị thành phố đã tập trung đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khẩn trương thực hiện ngay từ đầu năm 2018 với quyết tâm cao, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức; được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, với những kết quả đạt được về kinh tế – văn hóa – xã hội trong 3 tháng đầu năm 2018 khá phấn khởi.Với một thành phố lớn, việc giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế là khó khăn nhưng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) quý I đạt 260.317 tỷ đồng, tăng 7,64% (cùng kỳ tăng 7,46%). Cơ cấu tăng trưởng kinh tế có chuyển biết tốt, một số chỉ tiêu tăng trưởng thuộc lĩnh vực du lịch, khoa học – công nghệ, thông tin truyền thông, y tế tăng rất cao so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư đạt kết quả tốt, nhất là vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đạt 1,28 tỷ USD gấp 3,8 lần so với cùng kỳ. Các lĩnh vực khoa học – công nghệ, văn hóa – thể thao, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Thực hiện tốt các hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi lành mạnh, nhận được sự hưởng ứng và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân. Tội phạm hình sự được kéo giảm 19,18% so với cùng kỳ, tỷ lệ khám phá án đạt 72,67%. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được tiếp tục mở rộng và hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được chúng ta vẫn còn phải đối phó với những tồn tại, hạn chế như tính cạnh tranh, hấp dẫn của môi trường đầu tư chưa cao, việc cải cách hành chính kết quả còn hạn chế, cơ sở hạ tầng quá tải, ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tình trạng cháy nổ, quản lý của ngành giáo dục còn yếu kém… Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục có nhiều biện pháp, cách làm mới phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của thành phố để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, như quy trình phát triển đồng bộ hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; triển khai xếp hạng an toàn chung cư, nhà cao tầng; tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao vai trò và vị trí của nhà giáo hiện nay; đưa ra các giải pháp nâng cao chỉ số cạnh tranh của từng tiêu chí trong môi trường kinh doanh; rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, Trung tâm Mô phỏng và dự báo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, Trung tâm An toàn thông tin và Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh”…2. Về kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh quý I năm 2018.Trong thời gian qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố bằng các Nghị quyết, Kế hoạch. Với rất nhiều nội dung và danh mục công việc đã được xác định, yêu cầu các ngành, các cấp và nhất là Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương chỉ đạo, chuẩn bị; phân công trách nhiệm cơ quan, tổ chức liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết 54 của Quốc hội và các quan điểm chỉ đạo của Thành ủy. Tập trung hướng dẫn, triển khai thực hiện ngay đối với 07 nội dung, đề án đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trong kỳ họp bất thường tháng 3 năm 2018, nhất là hướng dẫn thực hiện khi phân cấp, ủy quyền; quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, theo đó, quyết liệt thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn giám sát thực hiện Đề án đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp…; tiếp tục chuẩn bị các nội dung và xây dựng các Đề án để triển khai thực hiện trong năm 2018 và giai đoạn 2019 – 2020 đúng quy trình, song song với việc tăng cường công tác tuyên truyền về các cơ chế, chính sách, giải pháp tạo vốn để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng trên địa bàn thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi tổ chức thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.3. Về báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tính đến hết quý I năm 2018. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy để xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, xử lý giải quyết các ý kiến phản ánh từ các nguồn thông tin; chỉ đạo xây dựng quy trình cụ thể hóa việc thực hiện, cơ chế phối hợp xử lý, giải quyết các nguồn thông tin. Yêu cầu cấp ủy các quận, huyện và tương đương, các cơ quan, đơn vị cấp thành phố hoàn tất việc thành lập Tổ công tác, xây dựng Chương trình thực hiện Quy định 1374 tại đơn vị trong tháng 5 năm 2018. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường tiếp xúc, đối thoại về cơ chế, chính sách gắn với đời sống nhân dân; tuyên truyền xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hiện tốt công tác dân vận, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận của chính quyền và các đoàn thể; nắm bắt kịp thời tâm tư và nguyện vọng, bức xúc trong nhân dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và tham gia góp ý, hiến kế, giám sát, phản biện việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.4. Về quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.Nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; qua đó, phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, một số kinh nghiệm thực tiễn; đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, Kết luận 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời đề ra một số công việc cần chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, kiến nghị với Trung ương những vấn đề cần thiết góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 5 tháng 4 năm 2018 về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Kế hoạch đã phân công Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng 7 Báo cáo chuyên đề về 7 Chương trình đột phá và Báo cáo tổng hợp đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XII; phân công các ban Thành ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng 8 Báo cáo chuyên đề về Xây dựng Đảng; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng Báo cáo về phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội. Trên cơ sở kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 2 năm rưỡi vừa qua và các Báo cáo, Báo cáo chuyên đề về xây dựng Đảng đã được phân công nêu trên, Văn phòng Thành ủy phối hợp các đơn vị xây dựng Báo cáo giữa nhiệm kỳ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Dự kiến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tổ chức vào ngày 3 đến 5 tháng 7 năm 2018. Sau đó, trong tháng 7 năm 2018, các quận ủy, huyện ủy và Đảng ủy các sở, ngành tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ các quận, huyện, sở, ngành trên cơ sở các tài liệu đánh giá giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các quận, huyện và sở, ngành.Ngoài ra, để việc đánh giá giữa nhiệm kỳ đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII; Hội nghị còn tham gia thảo luận, góp ý cho Hướng dẫn thực hiện các Báo cáo chuyên đề và Báo cáo tổng hợp với các nội dung yêu cầu để đánh giá, dự báo, kiến nghị; xác định trách nhiệm lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và chỉ đạo, triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố, rút ra một số bài học và đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp mới cho giai đoạn 2018 – 2020. 5. Về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 34 của Thành ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nhận thức của nhân dân về vấn đề này được nâng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; thành phố đã chủ động thúc đẩy hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đạt kết quả tốt; tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế về công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, công tác kiểm tra, khắc phục để xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và tăng cường hơn nữa trong ứng dụng khoa học, kỹ thuật đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động.Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X, đồng chí Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình, nêu cao ý thức trách nhiệm chính trị trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước, quyết liệt triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, tập trung chuẩn bị các Báo cáo chuyên đề và Báo cáo tổng hợp trình Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ trong tháng 7 năm 2018 và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xứng đáng với mong đợi và tin tưởng của nhân dân thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu.
 
TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2018
THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH