Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV về việc hủy tổ chức phiên chào bán cạnh tranh phần của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) nắm giữ vào lúc 10 giờ ngày 23/11/2015.

 

 

Click vào đây để xem thông báo     http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-262748258985726177227295758042438242721238876144