1. Giá trị toàn bộ phần vốn góp của SATRA tại Công ty TNHH hai thành viên Chợ Cửa khẩu Mộc Bài được thoái theo mệnh giá: 5.940.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 55% vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên Chợ Cửa khẩu Mộc Bài.

 

2. Giá khởi điểm đấu giá cho toàn bộ phần vốn góp của SATRA tại Công ty TNHH hai thành viên Chợ Cửa khẩu Mộc Bài: 6.107.408.000 đồng.

 

3. Bước giá: 1.000 (một ngàn) đồng

 

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 2

 

        Trong đó:

                    Tổ chức: 2                   

                    Cá nhân: 0

 

5. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2

 

6. Giá đặt mua cao nhất: 6.107.409.000 đồng

 

7. Giá đặt mua thấp nhất: 6.107.408.000 đồng

 

8. Giá đấu thành công: 6.107.409.000 đồng

 

9. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                         1

 

          Trong đó:                       

            Tổ chức: 1

            Cá nhân: 0

 

10. Tổng Giá trị toàn bộ phần vốn góp bán được: 6.107.409.000 đồng

 

        Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

 

Tệp đính kèm

 

TB ket qua dau gia SATRA.jpg                          http://finance.tvsi.com.vn/Handlers/DownloadAttachedFile.ashx?NewsID=365400