Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Satra) lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được tổ chức thành công vào ngày 30 tháng 6 năm 2015.

 

 

Hơn ba năm qua, Đảng uỷ Tổng Công ty luôn bám sát thực tiễn và các chỉ đạo, chủ trương của Trung ương, Thành phố, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị; có sự đoàn kết thống nhất cao với Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty tạo được bước phát triển mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ của toàn Tổng Công ty; triển khai khá tốt nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ; chương trình liên kết hợp tác, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và đặc biệt là chương trình phát triển hệ thống bán lẻ Satra đạt kết quả tốt; tham gia tốt chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố và các hoạt động xã hội; tốc độ tăng trưởng doanh thu trong giai đoạn 2015 – 2018 đạt bình quân 13,12%/năm và lợi nhuận đạt bình quân 13,2%/năm. Uy tín thương hiệu Satra ngày càng được củng cố và nâng cao.

 

Công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạt được nhiều chuyển biến tốt, Đảng ủy Tổng Công ty đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống các tổ chức đoàn thể có nề nếp và hiệu quả hơn so với trước đây. Công tác phát triển đảng viên tính đến nay đã vượt chỉ tiêu đề ra cho toàn nhiệm kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2015 – 2018 và đề ra các giải pháp thiết thực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V trong thời gian từ nay đến năm 2020, ngày 22 tháng 8 năm 2018, Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai Kế hoạch 1287-KH/ĐU chỉ đạo tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ.

 

Đến nay việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V đã cơ bản hoàn thành. Được sự chấp thuận của Thường trực Thành ủy, Hội nghị sẽ được diễn ra trong thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Tổng Công ty, số 275 B Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Số lượng đại biểu được triệu tập và đại biểu khách mời tham dự Hội nghị là 120 đồng chí.

 

Hội nghị sẽ nghe báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty về đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kết quả tham gia 07 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc Hội, Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ và kết quả thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong 09 tháng đầu năm 2018, báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, tình hình thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V. Một số cơ sở đảng, đoàn thể Tổng Công ty và đại biểu dự Hội nghị sẽ có ý kiến phát biểu tham luận và thảo luận tại Hội nghị. Đại diện Thường trực Thành ủy sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Các cơ quan báo chí (Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố,…) cũng sẽ tham dự và đưa tin về Hội nghị.

 

Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ là một sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Tổng Công ty, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị nhằm góp phần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

Chúng ta tin tưởng và chúc Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH một thành viên sẽ thành công tốt đẹp.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG UỶ TỔNG CÔNG TY