Kính mời các đồng chí cùng xem thông tin thời sự nổi bật trong tuần, được tổng hợp vào ngày 03/6/2024

TIN TRONG NƯỚC

Cần nhiều giải pháp mạnh mẽ kiểm soát lạm phát, thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Cải cách tiền lương theo nguyên tắc bảo đảm công bằng, bình đẳng, hài hòa

TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khai mạc lễ hội Sông Nước lần 2 năm 2024