Kính mời các đồng chí cùng xem thông tin thời sự nổi bật từ 23/4 – 06/5

TIN TRONG NƯỚC

Kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm đạt kết quả tốt hơn cùng kỳ

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Từ 1/7, chỉ sử dụng VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

 

TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH sắp xế lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố

Doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững thông qua tiêu chí ESG

Đoàn Đại biểu TP Hồ Chí Minh thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa