Trải qua quá trình phát động, Đảng ủy Tổng Công ty đã nhận được kinh phí là 265.800.000đ. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã có thư cảm ơn gửi đảng viên và cấp ủy các cơ sở đảng. Ban Biên tập website Đảng bộ Tổng Công ty kính gửi các đồng chí toàn văn thư cảm ơn. Kính mời các đồng chí xem file đính kèm

Trân trọng.