Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Satra; đồng chí Đàm Chi Phương, Chánh Văn phòng Đảng ủy Satra; đồng chí Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên-Chủ tịch Công đoàn Satra cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Hội nghị người lao động Tổng Công ty.

         

 

Theo báo cáo do đồng chí Đoàn Văn Nam, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị trình bày, cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cofidec năm 2022 trong trạng thái bình thường mới đã có nhiều cố gắng và khởi sắc; doanh thu 722,14 tỷ đồng, đạt vượt 118,38% kế hoạch; lợi nhuận 17,73 tỷ đồng, đạt vượt kế hoạch và tăng mạnh so với năm 2021; kim ngạch xuất khẩu 29,7 triệu USD, đạt vượt 118,09% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động gần 10 triệu đồng/người/1 tháng.

         

 

Thay mặt Người lao động, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thy, Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể và Quy chế dân chủ năm 2022. Theo đó, trước những khó khăn chung, Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nổ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập xuyên suốt cho người lao động; phát triển thêm nhiều khách hàng và mặt hàng mới; mở rộng và ổn định các vùng nguyên liệu nông – thủy sản phục vụ sản xuất; kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; đời sống và thu nhấp người lao động được nâng cao; không ngừng chăm lo cải thiện môi trường và điều kiện làm việc của Người lao động.

 

Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Người sử dụng lao động và Người lao động trong việc chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, tạo nên mối đoàn kết, thống nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và lợi ích của người lao động. Trong năm đã trích kinh phí chăm lo các hoạt động phúc lợi xã hội cho người lao động với tổng kinh phí 9,64 tỷ đồng.

 

         

Người lao động của Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Người lao động đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện với tổng kinh phí hơn 567 triệu đồng.

         

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Nam, Giám đốc Công ty và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã tiếp thu và trả lời 8 ý kiến với 12 nội dung được tổng hợp từ Hội nghị người lao động từ 20 Tổ Công đoàn về các biện pháp sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách, điều kiện, thời gian, môi trường làm việc và công tác Công đoàn… Các ý kiến đã được giải đáp và trả lời thỏa đáng được hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua.  

         

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phùng Đình Dũng – Chủ tịch Công đoàn Satra đã biểu dương và chúc mừng tập thể Người lao động Công ty luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt khó khăn, đạt vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Công đoàn Công ty thực hiện tốt chính sách, chăm lo phúc lợi và đời sống người lao động; duy trì và phát huy tốt các hoạt động xã hội từ thiện. Năm 2023, đồng chí mong muốn Công ty tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Công ty giao, trong đó mục tiêu hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; quan tâm chăm lo tốt điều kiện lao động, chế độ nghỉ ngơi cho người lao động. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần rà soát, kiện toàn quy chế dân chủ cơ sở, trong đó chú trọng các nội dung về tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, bảo đảm duy trì việc làm cho người lao động; tham gia các phương án sản xuất kinh doanh, sắp xếp, sử dụng lao động hợp lý; giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định pháp luật.

 

         

Cùng phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Satra đã chúc mừng và đề nghị Ban Giám đốc Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích áp dụng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động. Đối với từng người lao động, cần nâng cao ý thức xây dựng tập thể, luôn đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong năm 2023.

         

 

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Công ty đã khen thưởng 10 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2023.

 

Sỹ Bình Phong.