Đến dự, có đồng chí Văn Ngọc Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các Ban Đảng ủy Tổng Công ty; có 19 đảng viên chính thức và 2 dự bị được triệu tập về dự Đại hội.  

         

 

Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 hoạt động kinh doanh của Thương xá TAX gặp nhiều khó khăn do thay đổi địa điểm kinh doanh, tiếp nhận và đưa vào vận hành mới các mặt bằng từ Tổng Công ty giao, nhưng cấp ủy Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên và người lao động đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng; tổng doanh thu đạt 722,68 tỷ đồng, vượt 111% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 40,4 tỷ đồng, vượt 111,77% kế hoạch; mạnh dạn áp dụng các ý tưởng, giải pháp mới để nâng cao sức cạnh tranh, thu hút khách hàng chủ yếu là người nước ngoài đến thăm quan và mua sắm; tạo điều kiện và tổ chức tốt các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp và chăm lo tốt đời sống người lao động.     

         

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Văn Ngọc Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Satra ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Giai đoạn 2020 2025 đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục nghiên cứu và khai thác thị trường, rà soát và điều chỉnh mô hình kinh doanh; linh hoạt áp dụng những mô hình kinh doanh hiện đại gắn với công nghệ thông tin như bán hàng qua điện thoại, thương mại điện tử…chú trọng triển khai thực hiện tốt việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, đổi mới phương thứclãnh đạohoạt động của Đảng, đoàn thể đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tiếp tục phát huy việc chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng của người lao động, tạo sự gắn bó trong người lao động với doanh nghiệp; phấn đấu phát triển Thương xá TAX trở thành trung tâm mua sắm uy tín hàng đầu của khách du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

         

 

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào cấp ủy, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Đỗ Thị Dậu, Giám đốc Thương xá và đồng chí Lê Thị Thu Ngà, Trưởng Phòng Hành chính-Nhân sự tiếp tục được chi bộ bầu giữ nhiệm vụ Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

         

Tính đến nay đã có 16/31 cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Satra đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bài và ảnh: Sỹ Bình