Ông Trần Thanh Mẫn hôm 20/5 được 100% đại biểu Quốc hội có mặt thông qua Nghị quyết bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.