Tin tức
Hội thi nghiệp vụ “ Satrafoods cải tiến kinh doanh, đổi mới, sáng tạo” năm 2024
Ngày 01/6, Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên phối hợp với Trung tâm Điều hành Satrafoods tổ chức Hội thi nghiệp vụ “Satrafoods cải tiến kinh doanh, đổi mới, sáng tạo” năm 2024. Đến dự Hội thi và tham gia Ban giám khảo có Ông Phùng Đình […]
back-to-top