I. TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tháng 5, tăng 3,09% so với tháng trước. So với tháng 5/2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,37%.

 

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 7,29% so với cùng kỳ năm trước.

 

Nhìn chung, Chỉ số phát triển của ngành công nghiệp Thành phố trong 5 tháng đầu năm vẫn duy trì mức độ tăng trưởng khá và ổn định, đặc biệt là các ngành công nghiệp trọng điểm luôn tăng cao hơn mức tăng chung của toàn ngành.

 

2. Nông, lâm, thủy sản

 

 Nông nghiệp:

 

– Trồng trọt: Diện tích gieo trồng lúa đông xuân ước đạt 5.403 ha (thu hoạch 86,7% diện tích), tăng 4,7% so cùng kỳ năm trước, trong đó huyện Củ Chi chiếm 79,1%, tăng 5,3%, huyện Hóc Môn chiếm 16,7%, tăng 1,1%… Năng suất ước đạt 48,2 tạ/ha; sản lượng lúa ước đạt 26.046 tấn. Diện tích lúa hè thu đã xuống giống 2.310 ha, tăng 18,5% so với tiến độ cùng kỳ. Rau gieo trồng 7.254 ha, giảm 0,4% so cùng kỳ. Hoa cây cảnh 1.610 ha, tăng 9,2%.

 

Dịch bệnh trên cây trồng: Diện tích lúa nhiễm sinh vật hại trong tháng là 386 lượt ha, cao hơn 46,8 ha so cùng kỳ; rau 745 lượt ha, thấp hơn cùng kỳ 120 lượt ha.

 

– Chăn nuôi: theo kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 1/4/2017, tổng đàn heo đạt 309,3 ngàn con, giảm 8,9% so với cùng thời điểm năm trước do giá heo giảm giá mạnh và kéo dài; đàn gia cầm 469,7 ngàn con, tăng 4,6%. Đàn trâu bò ước 126,2 ngàn con, giảm 7,3%; trong đó đàn bò sữa chiếm 77%, ước đạt 97,2 ngàn con, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

 

Thủy sản:

 

Sản lượng thủy sản tháng 5 ước đạt 4.821,9 tấn, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 1.670 tấn, tăng 18,5% (sản lượng cá chiếm 61,5%, tăng 48,1%); sản lượng nuôi trồng 3.151,8 tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

 

Lũy kế 5 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước đạt 22.028 tấn, tăng 4,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác ước 8.668,8 tấn, tăng 2,4%; nuôi trồng 13.359 tấn, tăng 5,9% so cùng kỳ năm trước.

 

3. Vốn đầu tư

 

Đầu tư xây dựng:

 

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 5 tháng ước thực hiện 76.466 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 8,8%). Trong đó: Vốn từ ngân sách thành phố là 5.965,3 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Cấp thành phố ước thực hiện 3.810,0 tỷ đồng, chiếm 63,9%; cấp quận huyện ước thực hiện 2.155,3 tỷ đồng, chiếm 36,1%.

 

*Tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm:

 

– Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Suối Tiên: Trong tháng, khối lượng thực hiện lắp ghép các nhịp cầu trong tháng đạt khá cao.

 

– Dự án cầu vượt thép tại nút giao Ngã 6 Gò Vấp: Hiện đã thông xe một nhánh đường Nguyễn Oanh – Nguyễn Kiệm, còn gói thầu nhánh cầu Nguyễn Oanh – Phạm Ngũ Lão, đang giải phóng mặt bằng.

 

– Tình hình cấp phép xây dựng nhà ở hộ dân cư:

 

Tính đến cuối tháng 4, toàn thành phố đã cấp 17.004 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn, với diện tích sàn 3,5 triệu m2. Trong đó cấp cho xây dựng mới 16.709 giấy phép, với diện tích 3,47 m2 và 295 giấy phép sửa chữa lớn, với diện tích 29,5 ngàn m2.

 

So với cùng kỳ tăng 1,6% về giấy phép (+263) và tăng 8,1% về diện tích (+260,8 ngàn m2).

 

– Tình hình cấp phép đầu tư nước ngoài:

 

Từ đầu năm đến ngày 15/5, Thành phố đã có 270 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 335,1 triệu USD, bằng 69,6% so với cùng kỳ năm trước. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư các dự án cấp phép những năm trước có 79 dự án với vốn đạt 256,3 triệu USD. Góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 745 trường hợp với tổng giá trị góp vốn là 728,2 triệu USD.

 

Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần đến ngày 15/5 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 42,4% so với cùng kỳ.

 

– Doanh nghiệp thành lập mới và ngừng hoạt động:

 

+ Cấp phép thành lập doanh nghiệp (không bao gồm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài): Từ đầu năm đến ngày 15/5, thành phố có 14.796 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đạt 163.003 tỷ đồng, tăng 11,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 63,1% về số vốn đăng ký.

 

+ Doanh nghiệp ngừng hoạt động: Trong 4 tháng, Thành phố đã có 847 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, bằng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 673 công ty TNHH, chiếm 79,5%; 90 công ty cổ phẩn; 54 doanh nghiệp tư nhân và 27 công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chuyển đi tỉnh thành khác có 315 doanh nghiệp, tăng 14,1% so cùng kỳ; 2.192 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động và 3.306 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

 

4. Nội thương và giá tiêu dùng

 

Nội thương

 

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong tháng 5 có mức tăng nhẹ so tháng trước (+0,6%), và tăng 9,8% so tháng cùng kỳ năm trước, chủ yếu tăng ở ngành thương mại bán lẻ hàng hóa (+11,6%) và ngành dịch vụ (+10,3%).

 

Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 đạt 74.504,1 tỷ đồng.

Ước tính 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 375.158,4 tỷ đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ.

 

5. Xuất, nhập khẩu

 

Xuất khẩu

 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp Thành phố ước thực hiện tháng 5 đạt 3,17 tỷ USD, tăng 12% so tháng trước. Ước tính 5 tháng đầu năm đạt 14 tỷ USD, tăng 17,1% so cùng kỳ. Loại trừ giá trị dầu thô, trị giá xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 12,7 tỷ USD, tăng 17,3% so cùng kỳ.

 

Nhập khẩu

 

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp Thành phố ước thực hiện tháng 5 đạt 3.583,8 triệu USD, tăng 6% so tháng trước. Ước tính 5 tháng đầu năm đạt 16.566,2 triệu USD, tăng 18% so cùng kỳ.

 

6. Vận tải

 

Tổng doanh thu vận tải (thuần túy) tháng 5 ước đạt 6.648,4 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước. Ước tính 5 tháng đầu năm đạt 33.835 tỷ đồng, tăng 18,5% so cùng kỳ 2016.

 

Vận tải hàng hóa:Doanh thu tháng 5 ước đạt 4.797,9 tỷ đồng, tăng 2,9% so tháng trước. Ước tính 5 tháng đầu năm đạt 24.453,4 tỷ đồng, tăng 17,3% so cùng kỳ. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 91,6%, tăng 17,9%; kinh tế nhà nước chiếm 7,8%, tăng 11,3%. Doanh thu vận tải hàng hóa đường bộ chiếm tỷ trọng 59,4%, tăng 17,4%, đường biển chiếm tỷ trọng 30,7%, tăng 21,1%.

 

Vận tải hành khách:Doanh thu tháng 5 ước đạt 1.850,5 tỷ đồng, tăng 1,9% so tháng trước. Ước tính 5 tháng đầu năm đạt 9.381,6 tỷ đồng, tăng 21,5% so cùng kỳ. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 74,4%, tăng 19,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 24%, tăng 30,8%. Doanh thu vận tải hành khách đường bộ 7.134,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 76%, tăng 19,4%; Đường hàng không chiếm 22,4%, tăng 31,5%.

 

7. Tài chính

 

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 5 tháng ước thực hiện 147.461 tỷ đồng, đạt 42,39% dự toán, tăng 18,40% so cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách địa phương 5 tháng ước thực hiện 38.089 tỷ đồng, đạt 56,22% dự toán, tăng 25,89% so cùng kỳ năm 2016.

 

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 5 tháng ước thực hiện 15.445 tỷ đồng, đạt 21,86% dự toán, giảm 11,38% so cùng kỳ.

 

II. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

 

1. Trật tự an toàn xã hội

 

– Vi phạm kinh tế: đã khám phá 68 vụ, bao gồm: buôn bán, vận chuyển hàng ngoại nhập lậu (20 vụ); mua bán, vận chuyển hàng cấm (25 vụ); kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ (14 vụ); sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp (3 vụ); làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức (1 vụ), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (1 vụ), kinh doanh trái phép, trốn thuế (4 vụ). Thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng.

 

– Vi phạm môi trường: đã lập biên bản xử lý 38 vụ vi phạm về gây ô nhiễm môi trường, xử phạt hành chính 28 vụ thu khoảng 1,9 tỷ đồng.

 

– Vi phạm hình sự: Đã xảy ra 391 vụ phạm pháp hình sự giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước, làm chết 12 người, bị thương 41 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 9 tỷ đồng. Trong đó có 7 loại án được kéo giảm, bao gồm: cướp tài sản 15 vụ (-1 vụ); giao cấu với trẻ em 4 vụ (-3 vụ); cưỡng đoạt tài sản 1 vụ (-1 vụ); cố ý gây thương tích 33 vụ (- 2 vụ); cướp giật tài sản 76 vụ (-10 vụ); lừa đảo – lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 23 vụ (-4 vụ) và trộm tài sản 211 vụ (-17 vụ). Tuy nhiên, có 3 loại án tăng gồm: giết người 8 vụ (+4 vụ); chống người thi hành công vụ 5 vụ (+1 vụ) và án khác 12 vụ (+7 vụ). Số vụ phạm pháp hình sự đã được điều tra khám phá nhanh là 247 vụ (đạt 63,2%) và bắt 257 người vi phạm. Bắt, vận động đầu thú và thanh loại 15 đối tượng có lệnh truy nã.

 

– Hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội:

 

Ma túy:đã khám phá 105 vụ, bắt 243 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, đã khởi tố 82 vụ với 134 người vi phạm; xử lý hành chính 23 vụ với 109 người vi phạm.

 

Mại dâm và tệ nạn xã hội khác:phát hiện, xử lý 06 vụ có hành vi môi giới mại dâm và bán dâm.

 

Cờ bạc, cá độ:đã xử lý 21 vụ tổ chức cờ bạc bắt 226 người tham gia, thu giữ khoảng 523 triệu đồng và nhiều hiện vật.

 

– Trật tự an toàn giao thông:

 

+ Tai nạn đường bộ: xảy ra 310 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 54 người, bị thương 258 người. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên 56 vụ, giảm 13,9% (-9 vụ) so với cùng kỳ năm trước; làm chết 54 người (-4 người), bị thương nặng 15 người (-3 người); 254 vụ va chạm, làm bị thương nhẹ 243 người, hư hỏng 138 xe các loại.

 

+ Tai nạn đường sắt và đường thủy: xảy ra 4 vụ va chạm trên tuyến hàng hải và 2 vụ va chạm trên tuyến thủy nội địa. Không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

 

Phát hiện, lập biên bản xử lý 48.249 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra và xử lý 148 trường hợp nghi vấn xe quá khổ, chở hàng quá tải; tước giấy phép lái xe 5.659 trường hợp; tạm giữ 6.100 xe các loại; ra quyết định xử phạt 13.576 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu khoảng 10 tỷ đồng.

 

– Tình hình cháy, nổ: đã xảy ra 119 vụ cháy tăng 21,4% (+21 vụ) so với tháng trước, giảm 60,5% (-182 vụ) so với cùng kỳ năm trước; làm chết 1 người, bị thương 8 người; thiệt hại tài sản ước khoảng 234 triệu đồng (19 vụ chưa ước tính được thiệt hại). Trong tháng, trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ nổ nào.

 

2. Giải quyết việc làm:

 

Trong tháng, hệ thống đơn vị dịch vụ việc làm đã giới thiệu, giải quyết việc làm cho 26.215 lượt người, số chỗ việc làm mới tạo ra 12.473 chỗ làm. Lũy kế 5 tháng đầu năm, đã có 124.818 lượt người được giải quyết việc làm chiếm 44,6% so với kế hoạch, số chỗ việc làm mới tạo ra là 54.802 chỗ làm chiếm 43,8% so với kế hoạch.

 

Từ ngày 1/4 đến 29/4, thành phố có 13.888 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, số người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 15.723 người, số người được tư vấn – giới thiệu việc làm là 13.902 người (3.034 người có việc làm), số người được hỗ trợ học nghề là 990 người.

 

Từ đầu năm đến nay, đã có 39.892 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, 11.430 người được tư vấn, giới thiệu việc làm nhận được việc, 4.647 người nhận quyết định hỗ trợ học nghề.

 

(Nguồn Trung tâm thông tin công tác tư tưởng Thành phố)