I. TÌNH HÌNH KINH TẾ

1.     Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 ước tính giảm 6,7% so với tháng trước, tăng 3,1% so với tháng cùng kỳ.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2015 (chỉ số năm trước +5,7%).

2.     Nông, lâm, thủy sản

Diện tích gieo trồng lúa đông xuân ước đạt 4.562 ha, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước (huyện Củ Chi 3.324 ha, huyện Hóc Môn 769 ha), trong đó, đã thu hoạch 3.393 ha, bằng 95,7% so với cùng kỳ. Lúa hè thu đã xuống giống 206 ha, bằng 48,7% so tiến độ gieo trồng cùng kỳ. Diện tích gieo trồng các loại cây khác nhìn chung đều tăng so với cùng kỳ. Thời tiết hiện nay khô nóng, đồng ruộng trong tình trạng thiếu nước, tuy nhiên tình hình sâu bệnh vẫn ở mức độ nhẹ. Lúa đông xuân bị nhiễm bệnh 378,5 ha chủ yếu chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít… Diện tích rau bị nhiễm bệnh 449 ha.

Sản lượng thủy sản tháng 4 ước đạt 3.247 tấn, giảm 6,9% so tháng cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng 2.221,5 tấn, giảm 8,6%; khai thác 1.025,5 tấn, giảm 2,9% so với tháng cùng kỳ. Sản lượng thủy sản 4 tháng ước đạt 17.373,3 tấn, giảm 2% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng 11.795,9 tấn, giảm 2,9%; khai thác 5.577,4 tấn, tương đương so với cùng kỳ.

3. Vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 4 tháng ước thực hiện 39.823,7 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 2015 tăng 4,5%). Trong đó, vốn từ ngân sách thành phố là 4.088,2 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Cấp thành phố ước thực hiện 2.400,8 tỷ đồng, chiếm 58,7%; cấp quận huyện ước thực hiện 1.687,4 tỷ đồng, chiếm 41,3%.

Vốn đầu tư tháng 4 so với tháng trước ước tăng 17,1%. Trong tháng có một số dự án khối lượng thực hiện cao như: Cải tạo hệ thống thoát nước TPHCM (giai đoạn 2); nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2); hệ thống thoát nước Kinh Dương Vương; các dự án san lấp nền thuộc khu công nghệ cao… Nhìn chung 4 tháng khối lượng thực hiện vốn ngân sách có tốc tăng khá (6,2%), nhưng thấp hơn cùng kỳ năm trước (4 tháng năm 2015 tăng 8%).

*Tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm

– Dự án đường vành đai Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài (Phạm Văn Đồng): Hiện đang bàn giao mặt bằng đoạn đầu tuyến từ đường Trường Sơn đến Nguyễn Thái Sơn.

– Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Suối Tiên: Hiện khối lượng trên toàn tuyến như: các trụ móng, các trạm dừng và phần lắp ghép đường trên cao đạt khoảng 50%.

– Tình hình cấp phép xây dựng nhà ở hộ dân cư:

Tính đến cuối tháng 3, toàn thành phố đã cấp 11.493 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn, với diện tích sàn 2,270 triệu m2 . Trong đó, cấp cho xây dựng mới 11369 giấy phép, với diện tích 2,260 triệu m2 và 124 giấy phép sửa chữa lớn, với diện tích 10,5 ngàn m2 . So với cùng kỳ tăng 3,0% về giấy phép (+337) và tăng 0,2% về diện tích (+5,3 ngàn m2 ).

– Tình hình cấp phép đầu tư nước ngoài

Từ đầu năm đến ngày 15/4 đã có 225 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 222,5 triệu USD. Chia theo hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài 179 dự án, vốn đầu tư đạt 185,7 triệu USD; liên doanh 45 dự án, vốn đầu tư đạt 36,5 triệu USD; hợp đồng hợp tác kinh doanh 1 dự án, vốn đầu tư 290 nghìn USD.

– Doanh nghiệp thành lập mới và ngưng hoạt động

Tính từ đầu năm đến 15/4 đã có 10.450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 24,1% so với cùng kỳ; trong đó có 225 doanh nghiệp tư nhân; 1.186 công ty cổ phần; 9.038 công ty TNHH. Tổng vốn đăng ký đạt 81.506 tỷ đồng, tăng 82,3% so cùng kỳ.

Trong 3 tháng đầu năm có 7.594 doanh nghiệp ngưng hoạt động, bằng 66,3% số doanh nghiệp tăng trong kỳ (cấp mới 8.868 doanh nghiệp, tái hoạt động 2.587 doanh nghiệp). Trong đó có 25 doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, 6.173 công ty TNHH, 831 công ty cổ phần và 549 doanh nghiệp tư nhân.

4. Nội thương và giá tiêu dùng

Nội thương

Trong tháng 4, tình hình kinh doanh của các đơn vị thương mại và dịch vụ tiêu dùng ước tính tăng khá hơn so tháng trước do trong tháng 4 có 2 dịp nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 – 1/5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 56.581,2 tỷ đồng (không tính bán lẻ của các đơn vị sản xuất), tăng 3,8% so tháng trước.

Ước tính 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 230.849,4 tỷ đồng, tăng 11%, loại trừ yếu tố giá tăng 10,2%.

Chỉ số giá

Chỉ số giá tháng 4/2016 so với tháng trước tăng 0,47%, so với tháng 4/2015 chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,09%. Chỉ số giá bình bình quân 4 tháng so cùng kỳ là 100,68%, năm trước là 100,49%.

5. Xuất, nhập khẩu

Xuất khẩu

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp thành phố ước thực hiện tháng 04 đạt 2,701 tỷ USD, tăng 1% so tháng trước. Ước tính 4 tháng đầu năm đạt 9,671 tỷ USD, tăng 5% so cùng kỳ (+458,5 triệu USD). Loại trừ giá trị dầu thô, trị giá xuất khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt 8,903 tỷ USD, tăng 12,4%.

Nhập khẩu

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp thành phố ước thực hiện tháng 04 đạt 3,214 tỷ USD, tăng 3% so tháng trước. Ước tính 4 tháng đầu năm đạt 11,139 tỷ USD, tăng 13,4%.

6. Vận tải

Tổng doanh thu vận tải (thuần túy) tháng 4 ước đạt 6.423 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước. Ước tính 4 tháng đầu năm đạt 27.107,2 tỷ đồng, tăng 20,8% so cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa:  Doanh thu tháng 4 ước đạt 4.489,4 tỷ đồng, tăng 1,3% so tháng trước. Ước tính 4 tháng đầu năm đạt 18.421,8 tỷ đồng, tăng 20,5% so cùng kỳ.

Vận tải hành khách:Doanh thu tháng 4 ước đạt 1.933,6 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước. Ước tính 4 tháng đầu năm đạt 8.685,4 tỷ đồng, tăng 21,2% so cùng kỳ.

7. Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng ước thực hiện 99.359 tỷ đồng, đạt 33,0% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước địa phương 4 tháng ước đạt 23.048 tỷ đồng, đạt 36,1% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2015. Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 4 tháng ước thực hiện 13.551 tỷ đồng, đạt 21,2% dự toán, tăng 12,1% so cùng kỳ.

II. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Trật tự an toàn xã hội

– Vi phạm kinh tế, môi trường:

+ Vi phạm kinh tế: Trong tháng đã phát hiện và xử lý 106 vụ vi phạm kinh tế trong đó bao gồm: buôn lậu và kinh doanh hàng ngoại nhập lậu (10 vụ); buôn bán và vận chuyển hàng cấm (42 vụ); kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ (05 vụ); sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp (06 vụ); kinh doanh trái phép, trốn thuế (43 vụ). Thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng.

+ Vi phạm môi trường: Đã phát hiện và xử lý 30 vụ gây ô nhiễm môi trường, xử phạt hành chính 21 vụ thu khoảng 1,3 tỷ đồng.

– Vi phạm hình sự:

Đã xảy ra 396 vụ phạm pháp hình sự tăng 17,9% (+60 vụ) so với cùng kỳ năm trước; làm chết 05 người, bị thương 54 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 12 tỷ đồng. Các vụ phạm pháp hình sự chủ yếu là: giết người 03 vụ, cướp tài sản 14 vụ, bắt giữ người trái pháp luật 02 vụ, hiếp dâm 02 vụ, giao cấu với trẻ em 05 vụ, cưỡng đoạt tài sản 02 vụ, cố ý gây thương tích 35 vụ, cướp giật 75 vụ, trộm cắp tài sản 210 vụ, chống người thi hành công vụ 05 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 33 vụ và án khác 10 vụ.

– Hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội:

Ma túy:Đã khám phá 119 vụ, bắt 267 tên có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đã khởi tố 90 vụ với 137 người vi phạm; xử lý hành chính 29 vụ với 130 người vi phạm.

Mại dâm và tệ nạn xã hội khác:Đã phát hiện và xử lý 02 vụ mua, bán dâm. Kiểm tra lập biên bản 12 cơ sở dịch vụ giải trí vi phạm quy định.

Cờ bạc, cá độ:Đã xử lý 30 vụ tổ chức cờ bạc bắt 187 người tham gia, thu giữ khoảng 200 triệu đồng và nhiều hiện vật.

– Trật tự an toàn giao thông:

+ Tai nạn giao thông đường bộ:Trên địa bàn thành phố xảy ra 226 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 62 người, bị thương 179 người; trong đó có 63 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 31,3% (+31 vụ) so với cùng kỳ năm trước; làm chết 62 người, bị thương nặng 19 người và 163 vụ va chạm, làm bị thương nhẹ 159 người, hư hỏng 59 xe các loại. Trong đó có 03 vụ rất nghiêm trọng và 02 vụ đặc biệt nghiêm trọng.

+ Tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy:Về tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ, chết 01 người. Về tai nạn giao thông đường thủy ghi nhận xảy ra 01 vụ va chạm giao thông trên tuyến thủy nội địa, không gây thiệt hại về người và tài sản thiệt hại không đáng kể.

Đã lập biên bản hành chính 38.946 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 5.948 xe các loại, tước giấy phép lái xe 6.093 trường hợp… Ra quyết định xử phạt 24.946 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước khoảng 14,9 tỷ đồng.

– Tình hình cháy nổ:

Tình hình cháy, nổ: Trên địa bàn thành phố đã xảy ra 28 vụ cháy giảm 42,9% (-21 vụ) so với cùng kỳ năm trước; không có người chết và bị thương, thiệt hại về tài sản ước khoảng trên 38,3 triệu đồng (trong đó có 04 vụ chưa ước tính được thiệt hại). Trong tháng trên địa bàn thành phố không xảy ra nổ nào.

2. Tình hình giải quyết việc làm

Trong tháng 04/2016, các khu vực kinh tế trên địa bàn thành phố đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 23.216 lao động, giảm 7,55% so với tháng trước đó. Số việc làm mới tạo ra là 9.827 việc làm, tăng 3,4% so tháng trước.

04 tháng đầu năm, đã có 97.766 lượt người được giải quyết việc làm, số chỗ việc làm mới tạo ra là 41.427 chỗ làm, chiếm 33,1% so với kế hoạch. So cùng kỳ năm 2015, giải quyết việc làm tăng 2,1%; số việc làm mới tăng 4,5%.

Bảo hiểm thất nghiệp: từ ngày 01/3 đến 31/3, trên địa bàn thành phố có 9.866 lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, số người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 8.479 người, số người được tư vấn – giới thiệu việc làm: 10.359 người, số người được hỗ trợ học nghề: 1.147 người.

 

 (nguồn Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Thành phố)