I.TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI CẢ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1.Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước

 

Tổng sản phẩm trong nước(GDP) 6 tháng đầu năm 2015 ước tính tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó quý I tăng 6,08%; quý II tăng 6,44%. Đây là mức tăng cao nhất so với các năm gần đây (năm 2013: 4,9%, năm 2014: 5,22%). Trong mức tăng 6,28% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,36%, đóng góp 0,42 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,09%, đóng góp 2,98 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,90%, đóng góp 2,22 điểm phần trăm.

 

Về cơ cấu nền kinh tế,khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,73%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,45%; khu vực dịch vụ chiếm 39,61%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,21%. 

 

– Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành lâm nghiệp đạt mức tăng cao nhất với 8,07% so với cùng kỳ năm 2014, đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành nông nghiệp tăng thấp ở mức 1,90%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,30%, đóng góp 0,10 điểm phần trăm.

 

– Công nghiệp tăng 9,53% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng cùng kỳ của một số năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao với 9,95%, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng chung (đóng góp 1,57 điểm phần trăm). Ngành xây dựng tăng 6,60%, cao hơn mức tăng 6,11% của cùng kỳ năm 2014. 

 

– Khu vực dịch vụ, bán buôn và bán lẻtăng 8,35% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 2,90%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 5,85%; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 2,72%, cao hơn mức tăng 2,51% của cùng kỳ năm trước.

 

Cấp phép doanh nghiệp:Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 45.406 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 282,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có 10.988 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 308,8 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2015 là 591,2 tỷ đồng. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm là 8.507 doanh nghiệp, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2014.

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm là 4.708 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là 27.051 doanh nghiệp, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

 

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùngước tính đạt 1,57 triệu tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2014, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 8,3%, cao hơn mức tăng cùng kỳ của một số năm gần đây. 

 

– Vận tải:Khách quốc tế đến Việt Nam ước tính 3,8 triệu lượt người, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khách đến bằng đường hàng không giảm 9,1%; đường bộ giảm 19,7%; đường biển giảm 26,5%.

 

2. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

 

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là những mục tiêu ưu tiên được Quốc hội đề ra và được thực hiện khá tốt trong 6 tháng đầu năm, thể hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu như:

 

Về tiền tệ, tín dụng,tính đến thời điểm 19/6/2015, tăng trưởng tín dụng đạt 6,28% so với tháng 12 năm trước, có nhiều cải thiện so với mức tăng 2,03% của cùng thời điểm năm 2014. Thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục được cải thiện, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả của hệ thống. Tỷ giá ngoại tệ tăng hết biên độ cho phép 2% của năm 2015. 

 

Về đầu tư phát triển,nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, nhiều biện pháp hiệu quả được thực hiện nhằm đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình đã góp phần thúc đẩy thu hút và giải ngân dòng vốn trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng theo giá hiện hành ước tính đạt 553,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,1% GDP.

 

Về đầu tư trực tiếp của nước ngoài,đến thời điểm 20/6/2015 có 757 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3,83 tỷ USD, tăng 15,4% về số dự án và giảm 21% về số vốn so với cùng kỳ năm 2014. Tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 5,49 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đầu năm ước tính đạt 6,3 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014.

 

Về thu, chi ngân sách nhà nước,tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2015 ước tính đạt 406,2 nghìn tỷ đồng,bằng 44,6% dự toán năm. Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2015 ước tính đạt 501,2 nghìn tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán năm.

 

Xuất, nhập khẩu hànghóa vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 77,7 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 15,4% của 6 tháng năm 2014. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng ước tính đạt 80,7 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

 

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 81,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2014, cao hơn mức tăng 10,5% của cùng kỳ năm 2014, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 32,7 tỷ USD, tăng 7,7%, thấp hơn mức tăng 10,6% của 6 tháng năm 2014; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 48,8 tỷ USD, tăng 25,5%, cao hơn nhiều mức tăng 10,4% của cùng kỳ năm 2014. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước tính đạt 84,6 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2015, nhập siêu ước tính 3,7 tỷ USD, bằng 4,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, chủ yếu do nhập siêu của khu vực đầu tư trong nước 9,8 tỷ USD, tăng 44% (3 tỷ USD) so với mức 6,8 tỷ USD của cùng kỳ năm 2014. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục xuất siêu với 6,1 tỷ USD. 

 

Chỉ số giá tiêu dùngtháng 6/2015 tăng 0,55% so với tháng 12/2014 và tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng trong 6 tháng đầu năm nay, CPI chỉ tăng 0,1%, là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. 

 

3. Một số vấn đề xã hội

 

Về lao động, việc làm,lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 01/7/2015 ước tính là 53,86 triệu người, tăng 147 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2014. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 – 24 tuổi) 6 tháng đầu năm ước tính  6,71%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động từ 25 tuổi trở lên trong 6 tháng đầu năm là 1,38%.

 

An sinh xã hội:tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm là 3.268 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã có hơn 5,9 triệu bảo hiểm y tế được cấp phát miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước. 

 

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 tính theo chuẩn nghèo của Chính phủ giai đoạn 2015-2020 là 8,4%, giảm 1,4 điểm phần trăm so với năm 2013.

 

Giáo dục và đào tạotiếp tục có nhiều cải tiến thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Kỳ thi chung quốc gia (xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học) lần đầu tiên được tổ chức.

 

Tai nạn giao thông:Tính chung 6 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 11.179 vụ, bao gồm 5.161 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên và 6.018 vụ va chạm giao thông, làm 4.478 người chết; 2.983 người bị thương và 7.166 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm giảm 12,8% ; số người chết giảm 4,5%; số người bị thương giảm 5,2% và số người bị thương nhẹ giảm 21,4%. 

 

Nhìn chung, kinh tế – xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục ổn định và đạt được một số kết quả như: sản xuất trong nước có nhiều cải thiện, tăng trưởng theo xu hướng tích cực, các cân đối vĩ mô ổn định. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức và để tiếp tục vượt qua, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, các ngành, các cấp, các địa phương cần tập trung nỗ lực thực hiện: tiếp tục thực hiện việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường xuất khẩu, giảm nhập siêu; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; tập trung xử lý nợ công, giải quyết và kiểm soát vấn đề nợ xấu trên cơ sở xây dựng chiến lược cụ thể, minh bạch và rõ ràng; xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật liên quan đến công tác an sinh xã hội.

 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

 

1. Tình hình kinh tế:

 

 Giá trị tổng sản phẩm nội địa:Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố  6 tháng đầu năm ước đạt 417.064 tỷ đồng (theo giá hiện hành); tính theo giá so sánh năm 2010 tăng 8,55% so cùng kỳ năm 2014 (mức tăng cùng kỳ của 2014 là 8,2%, của 2013 là 7,9%).

 

– Chỉ số sản xuất công nghiệp6 tháng đầu năm ước tăng 6,5 % so với cùng kỳ năm 2014, cao hơn chỉ số của năm trước (chỉ số năm trước: tăng 5,6%). Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 55,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6%; 3 sản xuất và phân phối điện tăng 5,8%; sản xuất và phân phối nước tăng 14,6%.

 

– Xây dựng:Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước đạt 73.521,7 tỷ đồng. Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng theo giá so sánh ước đạt 62.270,6 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2014.

 

– Nông, lâm, thủy sản:Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng khá đạt 7.418,3 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 6,1% so với cùng kỳ; trong đó, nông nghiệp tăng 4,8%, thủy sản tăng 9,7%.

 

– Vốn đầu tư:

 

+ Đầu tư xây dựng:Tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm ước thực hiện 63.954 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước (6 tháng năm 2014 tăng 3,2%). Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 55.606 tỷ đồng, so với kế hoạch năm đạt 22,4%; so cùng kỳ tăng 6,3% (6 tháng năm 2013 tăng 3,2%).

 

Tình hình thực hiện nguồn vốn ODA: Theo kế hoạch vốn (đợt 1) có 16 dự án có nguồn vốn ODA được phân bổ với tổng vốn 4.000 tỷ đồng, tập trung ưu tiên cho các dự án cầu, đường, các dự án thoát nước, cải thiện môi trường nước. Sáu tháng đầu năm nay ước tính khối lượng thực hiện 1.510,7 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 37,7%; so với 6 tháng cùng kỳ năm trước bằng 88,9%.

 

+ Tình hình cấp giấy phép đầu tư nước ngoài: Từ đầu năm đến ngày 15/6, đã có 249 dự án có vốn nước ngoài được cấp chứng nhận đầu tư trên địa bàn với vốn đăng ký đạt 794,6 triệu USD, vốn điều lệ 268,4 triệu USD.

 

+ Tình hình cấp phép xây dựng nhà ở hộ dân cư:Tính đến ngày 31/5, toàn thành phố đã cấp 20.765 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn, với diện tích sàn 4.245,3 ngàn m2 . Trong đó cấp cho xây dựng mới 20.457 giấy phép, với diện tích 4.214,8 ngàn m2 và 308 giấy phép sửa chữa lớn, với diện tích 30,5 ngàn m2 . So với cùng kỳ tăng 6,8% về giấy phép (+ 1.320) và tăng 5,8% về diện tích (+ 234,6 ngàn m2).

 

+ Cấp phép thành lập doanh nghiệp(khu vực không có vốn nước ngoài): Tính từ đầu năm đến 15/6 đã có 14.085 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp 95.226 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2014, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 25,9% (tương đương 2.896 doanh nghiệp), số vốn đăng ký tăng 60,7% (35.967 tỷ đồng). Trong 5 tháng đầu năm có 5.521 doanh nghiệp ngưng hoạt động, bằng 22,7% số doanh nghiệp tăng trong kỳ. So với 5 tháng cùng kỳ năm 2014, số doanh nghiệp ngưng hoạt động giảm 32,2%.

 

– Tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng:

 

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùngước tính 6 tháng đầu năm đạt 323.232 tỷ đồng, tăng 10,9% so cùng kỳ, loại trừ yếu tố giá tăng 10,2%. Trong đó bán lẻ hàng hóa đạt 256.003 tỷ đồng, chiếm 79,2% trong tổng mức, tăng 11,8%, loại trừ yếu tố giá, tăng 14,3%.

 

+ Chỉ số giábình quân 6 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ tăng 0,65% (6 tháng năm 2014 tăng 4,79%).

 

– Xuất, nhập khẩu:

 

+Xuất khẩu:6 tháng đầu năm ước đạt 14,59 tỷ USD, giảm 6,3% so cùng kỳ. Loại trừ giá trị dầu thô, trị giá xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 12,63 tỷ USD, tăng 9,2%.

 

+ Nhập khẩu:6 tháng đầu năm ước tính đạt 15,87 tỷ USD, tăng 12,1%.

 

– Vận tải:

 

Tổng doanh thu vận tải (thuần túy) 6 tháng đầu năm ước đạt 34.689,8 tỷ đồng, tăng 20,6% so cùng kỳ 2014. Trong đó, vận tải hàng hóa 6 tháng đầu năm ước đạt 23.621,8 tỷ đồng, tăng 19,8% so cùng kỳ; vận tải hành khách 6 tháng đầu năm ước đạt 11.068,1 tỷ đồng, tăng 22,2% so cùng kỳ

 

2.Hoạt động văn hóa – xã hội

 

Hoạt động văn hóa thông tin

 

Các hoạt động lễ hội: Công tác tổ chức lễ hội và các hoạt động kỷ niệm trong 6 tháng đầu năm 2015 được tổ chức khá tập trung, quy mô, đã tạo được không khí lễ hội vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo công chúng, tạo ra nhiều giá trị văn hóa tinh thần đầy ý nghĩa và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân cũng như du khách đến Thành phố. Các hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô với nhiều ý tưởng sáng tạo mang lại vẻ đẹp rực rỡ cho Thành phố. Tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể trước hội trường Thống Nhất để chào mừng 40 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và ngày Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5… đã thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan và tạo được nhiều ấn tượng mạnh cho du khách.

 

– Hoạt động văn hóa, nghệ thuật:Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Thông tin Triển lãm đã tổ chức 26 cuộc triển lãm, 92 cụm panô, 327 panô, 902 banderole, 4.700 cờ, phướn các loại phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện, chương trình mục tiêu của Thành phố. Tổ chức các buổi liên hoan, tuyên truyền lưu động với chủ đề “Chào mừng đại thắng mùa Xuân – Mừng Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập”. Trung tâm Văn hóa Thành phố và Trung tâm Văn hóa 24 quận, huyện, các khu văn hóa du lịch, khu vui chơi giải trí, các công viên văn hóa đều tổ chức các lễ hội với nhiều loại hình phong phú, mới lạ, vui tươi nhưng vẫn đậm nét văn hóa dân tộc. Các đơn vị nghệ thuật công lập trên địa bàn thành phố đã thực hiện trên 996 suất diễn.

 

– Về hoạt động thư viện:Từ đầu năm đến nay, hệ thống thư viện của thành phố đã tham gia phục vụ hơn 611,3 ngàn lượt người đến tham khảo và mượn sách, đạt 56% kế hoạch năm.

 

– Về công tác bảo tàng: Trong 6 tháng đầu năm 2015, hệ thống bảo tàng thành phố đã tổ chức được 85 cuộc trưng bày, triển lãm phục vụ trên 1,6 triệu lượt 17 khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách nước ngoài hơn 460 ngàn lượt khách (tương đương cùng kỳ năm 2014).

 

– Về công tác xây dựng xã nông thôn mới:Tiếp tục tổ chức các hoạt động và đầu tư trang thiết bị văn hóa, thể thao cho 56 xã, ấp xây dựng nông thôn mới. Phối hợp thẩm định việc thực hiện tiêu chí 6 và 16 tại 50 xã. Đến nay đã có 27/56 xã (48%) đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xây dựng báo cáo chuyên đề về cơ sở vật chất văn hóa, phục vụ Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2014 và tổng kết 01 năm thực hiện Thông báo 746-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.

 

Y tế:

 

– Công tác y tế dự phòng:Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ngành Y tế thành phố đã cung ứng và dự trù đầy đủ vật tư hóa chất và trang thiết bị cho hoạt động phòng chống dịch bệnh. Ngành Y tế TP.HCM đã xây dựng kế hoạch về Kiểm soát bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại 8 quận/huyện trọng điểm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền các quận/huyện tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại 24 quận, huyện, tập trung mạnh vào những quận, huyện có số ca mắc cao về sốt xuất huyết, tay chân miệng như Quận 8, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân. Tăng cường hoạt động truyền thông lồng ghép các bệnh dịch: sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng…

 

– Tình hình dịch bệnh 5 tháng đầu năm (từ 01/01/2015 đến 21/5/2015) như sau:

 

 + Bệnh sốt xuất huyết: phát hiện 4.417 ca, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, đã có 02 ca tử vong (giảm 01 ca so với cùng kỳ 2014). Bệnh chủ yếu xuất hiện nhiều ở các quận/huyện có nhiều kênh rạch và vùng ven.

 

+ Bệnh tay chân miệng: Tổng số ca phát hiện 2.700 ca, giảm 30,9% so với cùng kỳ 2014, không có trường hợp tử vong.

 

 + Các bệnh truyền nhiễm khác: trong khả năng kiểm soát, không xuất hiện ổ dịch. Không có ca Ebola, cúm gia cầm trên người …

 

– An toàn vệ sinh – thực phẩm:Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã xảy ra 03 vụ ngộ độc thực phẩm với 188 người mắc, không có trường hợp tử vong. Công tác thanh, kiểm tra ATVS – TP: Đã tiến hành kiểm tra 16.461 cơ sở, tăng 8,5% so với cùng kỳ, phát hiện 1.135 cơ sở vi phạm, lập biên bản xử phạt tiền 671 cơ sở với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2014; Đình chỉ quảng cáo 04 cơ sở, buộc 135 cơ sở tiêu hủy sản phẩm, số cơ sở còn lại tiếp tục chờ hình thức xử lý.

 

– Công tác khám chữa bệnh và điều trị:Ước tổng số lượt người khám chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm là 15 triệu lượt. Số bệnh nhân điều trị nội trú là 700 ngàn lượt.

 

Trật tự an toàn xã hội (Từ 16/11/2014 đến 15/05/2015)

 

– Vi phạm kinh tế:Đã phát hiện và xử lý 1.019 vụ, với 802 người vi phạm, trị giá hàng hóa tang vật trên 340 tỷ đồng, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 11 tỷ đồng. Khởi tố mới 402 vụ, với 385 bị can (trong đó, án tham nhũng, chức vụ: 15 vụ với 58 bị can). Phát hiện 273 vụ vi phạm các quy định bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh giết mổ gia súc, chế biến thực phẩm, các công ty, doanh nghiệp thu gom chất thải và các hệ thống xử lý chất thải. Xử phạt hành chính 124 vụ, nộp ngân sách nhà nước trên 8,5 tỷ đồng.

 

 – Vi phạm hình sự:Đã xảy ra 2.870 vụ, giảm 3,4% (-102 vụ) so với cùng kỳ 2014, làm chết 56 người, bị thương 368 người, thiệt hại tài sản giá trị khoảng 111 tỷ đồng. Số vụ đã được điều tra khám phá là 1.877 vụ (đạt 87,8%), bắt 753 người, triệt phá 325 băng nhóm.

 

– Hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội:

 

+ Ma túy: Phát hiện 831 vụ, bắt giữ 1.660 người mua bán ma túy, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy. Lập hồ sơ chuyển giao cho trung tâm cai nghiện, cơ sở chữa bệnh và giáo dục tại phường/xã 902 người.

 

+ Mại dâm và các tệ nạn xã hội khác: Đã triệt phá 20 ổ mại dâm lợi dụng kinh doanh nhà trọ, khách sạn, karaoke, massage, hớt tóc máy lạnh… để hoạt động, lập hồ sơ xử lý 88 người tổ chức môi giới và bán dâm.

 

+ Cờ bạc, cá độ: Phát hiện và lập hồ sơ xử lý 173 vụ tổ chức cờ bạc với 1.190 người tham gia, thu giữ trên 1,4 tỷ đồng và một số tài sản khác.

 

– Trật tự an toàn giao thông:

 

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 1.835 vụ, giảm 1,1% (-21 vụ) so với cùng kỳ năm trước, làm chết 351 người, tăng 3,2% (+11 người) so với cùng kỳ, làm bị thương 1.636 người, giảm 1,4% (-23 người), giảm cả về số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng về số người chết do tai nạn giao thông gây ra.

 

+ Tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy: Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 01 người. Tai nạn đường sắt không xảy ra vụ nào.

 

– Tình hình cháy, nổ:Đã xảy ra 330 vụ cháy, giảm 12,2% (-46 vụ) so với cùng kỳ năm trước, làm chết 03 người, bị thương 19 người, thiệt hại về tài sản trị giá khoảng trên 335,4 tỷ đồng (trong đó có 43 vụ chưa ước tính được thiệt hại thành tiền). Đã xảy ra 04 vụ nổ (không tăng, không giảm so với cùng kỳ) làm chết 02 người, bị thương 09 người, thiệt hại tài sản hiện chưa ước tính được thiệt hại thành tiền.

 

Tình hình giải quyết việc làm:

 

 Trong 6 tháng đầu năm 2015, các khu vực kinh tế trên địa bàn thành phố đã thu hút và giải quyết việc làm cho khoảng 146,8 ngàn người, đạt 55,4% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

 

Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp:Từ đầu năm đến 22/5, trên địa bàn thành phố đã có 37,2 ngàn người đến Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố đăng ký và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 35,4 ngàn người. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho trên 28,7 ngàn người và hỗ trợ học nghề cho 5.958 người.

 

(Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Thành phố tổng hợp từ Tổng Cục Thống kê và Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh)