Một trong những nội dung được bổ sung thêm của cuốn Kỷ yếu này so với Kỷ yếu kỷ niệm 10 năm thành lập TCT là phần danh sách tôn vinh những người lao động đã có quá trình gắn bó lâu dài tại các doanh nghiệp thành viên và tại Văn phòng TCT. Do điều kiện không thể tập hợp được hết danh sách người lao động tại các Công ty cổ phần có phần vốn góp của TCT (các doanh nghiệp Nhà nước trước đây, nay đã cổ phần hóa), bộ phận biên tập Kỷ yếu đã chỉ có thể thiết lập danh sách người lao động được tôn vinh “Satra – một thời gắn bó” trong phạm vi Công ty Mẹ (có thời gian tối thiểu làm việc tại Satra từ tháng 1/1996 đến tháng 6/2010). Cụ thể : Văn phòng TCT có 62 CB-CNV, Thương xá TAX có 84 CB-CNV, Siêu thị Sài gòn có 14 CB-CNV, Trung tâm Dịch vụ Satra có 29 CB-CNV và Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền có 30 CB-CNV. Tổng cộng có 219 CB-CNV (danh sách cụ thể kèm theo)
 
   
Một lần nữa xin tôn vinh những người đã dành cả một phần cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Satra
 
(Minh Hùng – phòng HCTH,22-9-2010)