Ngoài các điểm bán cố định, các bạn còn tổ chức bốn xe lưu động đưa gạo đến các khu đông dân cư trên địa bàn nhiều quận để bán tận tay người dân. Các cửa hàng nhiều đơn vị thành viên thuộc tổng công ty cũng tham gia bán gạo dù trước đó chưa từng bán mặt hàng này.
 
Do bán phục vụ để bình ổn giá gạo nên các bạn đã từ chối yêu cầu mua đến 5 tấn gạo của một khách hàng, vì thường mỗi người dân chỉ mua 10kg, một số ít mua 20- 30kg. Hai loại gạo được nhiều bà con chọn mua là loại gạo hạt dài xuất khẩu 25% tấm (11.500 đồng/kg) và loại 5% (13.700 đồng/kg). 
 
(Theo Tuổi trẻ online, ngày 02-5-2008)