Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức 73 lớp học các chuyên đề của cuộc vận động theo chủ đề từng năm cho gần 4.300 lượt cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các đoàn thể và trên 24.098 lượt công nhân viên chức lao động của Tổng Công ty tham gia; qua đó, đa số cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động của Satra luôn ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nhân cách, về vai trò của người đảng viên trong đời sống chính trị – xã hội, trong công tác và học tập. 
 
Cùng với việc nâng cao nhận thức, sau mỗi lần học tập các chuyên đề và qua tác động của các phong trào tuyên truyền với nhiều hình thức của các đoàn thể trong Tổng Công ty, ý thức "làm theo" đã được thể hiện ngày càng nhiều hơn; tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong cán bộ đảng viên và người lao động đã trở nên thường xuyên và tự giác hơn qua những kết quả cụ thể từ các phong trào thi đua ở các doanh nghiệp trong Satra Group. 
 
  
Đc Trần Ngọc Minh (P.Bí thư TT ĐU) trao tặng bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động
 
Đặc biệt, nhiều chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi triển khai tại doanh nghiệp đã được công nhân viên chức – người lao động tại các doanh nghiệp hưởng ứng với các công trình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hàng năm góp phần tiết kiệm cho các doanh nghiệp về chi phi sản xuất hàng trăm triệu đồng, đồng thời góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng năm của các doanh nghiệp đã cho thấy sức lan tỏa của Cuộc vận động đang đi vào chiều sâu, tạo sự chuyến biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Qua thực hiện Cuộc vận động, các đợt lấy ý kiến của quần chúng đối với cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã phát huy dân chủ, mang lại nhiều kết quả tích cực và khuyến khích tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, góp phần ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng và chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tại nhiều doanh nghiệp, người lao động đã biết quan tâm và đặt niềm tin vào Cuộc vận động, đồng thời thể hiện sự đồng tình ủng hộ, qua sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua thiết thực do các đoàn thể Tổng Công ty và cơ sở tổ chức. 
 
Đạt được kết quả trên, Đảng bộ Satra cho rằng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã chứng tỏ hiệu ứng tích cực, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua ở cơ sở; góp phần đưa các doanh nghiệp của Satra Group vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế thành phố và cả nước bị nhiều ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính toàn cầu từ cuối năm 2008 đến nay. 
 
Qua kết quả xây dựng chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động, nhiều chi, đảng bộ cơ sở đề ra các giải pháp, tiêu chí cụ thể xây dựng chương trình hành động cho cán bộ, đảng viên, công chức – viên chức, đoàn viên – hội viên tiếp tục học tập đăng ký công trình cụ thể, thiết thực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; định hướng cho cán bộ, đảng viên xem nội dung ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' là kim chỉ nam cho hành động thực tiễn trong quá trình làm việc và rèn luyện đạo đức, lối sống để xây dựng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng, học tập và thực hiện chương trình làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. 
 
Nhiều đơn vị thường xuyên quán triệt nội dung Cuộc vận động trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của cơ sở đảng, nhất là các đảng viên giữ vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp phải gương mẫu, tự giác báo cáo kết quả thực hiện trước tổ chức đảng cơ sở, phát huy vai trò nêu gương qua đó nâng cao nhận thức tư tưởng chuyển biến làm theo và nêu phương hướng khắc phục, tự giác học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng. Trên cơ sở đó gắn việc thực hiện Cuộc vận động với công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ hàng răm
 
Đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty kiêm Phó trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động đúc kết: Kết quả đạt được trong nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với điểm nổi bật chung nhất qua gần 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác chính là việc làm theo ngày càng cụ thể hơn, tại nhiều doanh nghiệp, nhiều cá nhân đã có những bước thực hiện Cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên có những chuyển biến về ý thức và hành động, ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống ngày càng được nâng cao; tích cực phấn đấu, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ được giao và nâng cao tinh thần trách nhiệm; ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu có nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thúc đẩy sản xuất kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó các chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng tập trung nâng cao việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên; mỗi cá nhân kiểm điểm và tự giác đăng ký làm theo để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. Nhiều tổ chức đảng đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
  
Đc Nguyeễn Trung Trực, Phó ban TT Ban Tuyên giáo TU TPHCM phát biểu tại buổi lễ  
 
Ghi nhận những thành quả đạt được của Đảng bộ Satra, đồng chí Nguyễn Trung Trực cho rằng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Satra đã tạo sự chuyển biến hiệu quả. Từ nhận thức chuyển thành hành động, ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của đa số cán bộ đảng viên, người lao động được nâng lên; nhất là nâng cao ý thức trách nhiệm, sự tận tụy đối với công việc, tinh thần khắc phục vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Trung Trực đề nghị trong thời gian tới Satra tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng những hình thức tổ chức phong phú kết hợp tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm, biểu dương và tôn vinh kịp thời để nhân rộng những tấm gương tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
 
Dịp này, có 5 doanh nghiệp được trao tặng bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
(Theo website hcmcpv.org.vn)