Khen thưởng cho các tập thể tại hội nghị. Ảnh: Phạm Cát Bình

(Thanhuytphcm.vn) – Đảng bộ Satra tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, chuẩn bị tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ; khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 với các chỉ tiêu, nhóm giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động ứng phó với biến động của thị trường, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống bán lẻ Satra một cách có hiệu quả, mở rộng thị trường; phát triển thương hiệu Satra và các doanh nghiệp thành viên.

Đó là mục tiêu được xác định tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) vừa tổ chức.

Theo đó, trong năm 2019, Tổng Công ty dự kiến tăng trưởng từ 8,5% trở lên so với thực hiện năm 2018. Chú trọng tạo ra sản phẩm mới, tăng hàm lượng giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng năng suất lao động để nâng cao sức cạnh tranh. Tiếp tục triển khai 3 công trình và 4 chương trình trọng điểm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng Công ty lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đảng bộ phù hợp với điều kiện tình hình chuẩn bị cổ phần hóa Công ty mẹ. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển 80 đảng viên mới trong năm 2019…

Trong năm 2018, Satra đã thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng hoạt động liên kết giữa các đơn vị phân phối và bán lẻ để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động một cách bền vững. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng (đặc biệt các tháng cao điểm trong dịp Lễ, Tết 2018, 2019), tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, qua đó tăng khả năng cạnh tranh của Tổng Công ty, đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu của Tổng Công ty, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Chương trình “Satra vì biển đảo quê hương” tiếp tục tạo được tiếng vang. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2018 đã thực hiện 53 sáng kiến cải tiến – tiết kiệm với giá trị làm lợi 3.079 tỷ đồng. Đặc biệt, Satra đã chi hỗ trợ 6 “Mái ấm công đoàn”và trợ cấp khó khăn cho 69 trường hợp…

Dịp này, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tặng giấy khen cho 31 tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Thiên Linh