Với chủ đề “Tuổi trẻ Satra tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Đoàn TCT đã triển khai, thực hiện các công tác và đạt được nhiều kết quả trong năm 2015. Nổi bật là: công tác tham mưu và tổ chức chuỗi hoạt động “Satra vì biển đảo quê hương” năm 2015, hội thi “Tự hào 20 năm thương hiệu Satra”, tổ chức hơn 200 chuyến bán hàng lưu động, cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Satra” và nhiều hoạt động khác.   

 


Chủ đề năm 2016 của công tác Đoàn và phong trào thanh niên được xác định là “Tuổi trẻ Satra xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Để thực hiện chủ đề này, Đoàn TCT đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 7 chỉ tiêu và 3 công trình thanh niên cần thực hiện. Đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2016 tại các cơ sở Đoàn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Satra gắn với việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phát huy chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


Tại Hội nghị, Đoàn TCT vinh dự được đón nhận bằng khen TW Đoàn về hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015. Bên cạnh đó, 06 tập thể cơ sở Đoàn cũng xuất sắc nhận được bằng khen TW Đoàn (Chi đoàn Cơ quan TCT, Chi đoàn CT CP XNK Thiên Nam, Chi đoàn TT Phân phối Satra, Đoàn Siêu thị Sài Gòn, Đoàn Vissan, Đoàn Cầu Tre), 05 tập thể nhận cờ thưởng của Ban Chấp hành Thành Đoàn cho đơn vị xuất sắc 3 năm liên tục (Đoàn CT Chợ Bình Điền, Đoàn CT CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, Chi đoàn Thương xá Tax, Chi đoàn CT CP XNK Hàng tiểu thủ CN SG, Chi đoàn CT CP Thương mại Dịch vụ Quận 3), tuyên dương 09 cá nhân tiêu biểu về việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Satra” và nhiều tập thể, cá nhân cũng được nhận Giấy khen của Thành Đoàn và Đoàn TCT.