Đến dự, có đồng chí Bùi Thị Ngọc Hà, Phó Phòng Ban ngành Sở Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc; các đồng chí Ban Thường vụ 3 đoàn thể chính trị Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Cựu Chiến binh; các đồng chí Trưởng, phó Văn phòng, các Ban Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty.

 

    

 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã phát biểu chúc mừng và đề nghị, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng tập thể Ban Thường vụ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; để phát huy vai trò lãnh đạo cao nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty trong thời gian tới, đề nghị Văn phòng và các Ban Đảng ủy sớm tham mưu Ban Thường vụ phân công lại nhiệm vụ của từng thành viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc đã cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng Tổng Công ty và hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phấn đấu, góp phần cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt các Chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ V đã đề ra.

 

Ngô Chiến Sĩ