Kính mời cán bộ đảng viên, người lao động Tổng Công ty cùng xem video Clip về Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại đường link

https://www.youtube.com/watch?v=o3jF06nTPA8