Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty; Đồng chí Đỗ Thị Dậu, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Hệ thống bán lẻ Tổng Công ty.

         

 

Theo báo cáo sơ kết giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023 Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, tổng doanh thu đạt 83% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng trước thuế đạt 8.5%/năm. Trong giai đoạn này đơn vị đã giữ ổn định tình hình nhân sự, đảm bảo thu nhập cho người lao động; quan tâm công tác đào tạo kỹ năng cho người lao động và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác phát triển các ngành hàng mới, nhà cung cấp mới, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động liên kết nội bộ để đưa sản phẩm của các đơn vị thành viên Satra như Vissan, Cofidec, APT, Cầu Tre,… vào hệ thống bán lẻ của Satra và kết nối cung cầu với các tỉnh thành nhằm đẩy mạnh tiêu thụ đặc sản các vùng miền, phục vụ người tiêu dùng.

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Bí thư Chi bộ Trung tâm Phân phối Satra, báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ  nhiệm kỳ 2020-2025

 

Về lãnh đạo công tác xây dựng đảng, Chi bộ Trung tâm luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tạo điều kiện cho cho 100% đảng viên tham dự các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết các cấp; tổ chức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ đúng quy định, triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân lãnh đạo hàng năm.

         

 

Đ/c Đỗ Thị Dậu, Đảng ủy viên-Trưởng Ban Quản lý Hệ thống bán lẻ Satra phát biểu góp ý với hội nghị

 

Tham gia góp ý với Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Dậu, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Hệ thống bán lẻ Satra thống nhất các nội dung báo cáo của chi bộ và ban điều hành Trung tâm Phân phối Satra trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đại hội. Với vai trò trung tâm thu mua hàng hoá của toàn thệ thống bán lẻ, Trung tâm Phân phối đã có nhiều sáng kiến cải tiến, nâng cao năng lực đàm phán với nhà cung cấp để tiết kiệm chi phí vận hành. Phương hướng tới đồng chí đề nghị Trung tâm nỗ lực hơn nữa để đạt chỉ tiêu của toàn hệ thống bán lẻ, triển khai thêm các kênh bán hàng để tăng doanh số.

 

         

 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Chi bộ, Ban điều hành và người lao động Trung tâm trong thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 – 2023; quan tâm công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đạt 70% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị Chi bộ và Ban Điều hành Trung tâm tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự và quản trị kho; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho đảng viên và người lao động; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ…

 

Địa Linh