Công ty Cổ phần Thương mại – dịch vụ Cần Giờ là đơn vị có vốn góp không chi phối của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra), ngành nghề kinh doanh chính là xăng dầu với tổng số 247 người lao động; từ đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến hoạt động kinh doanh của Công ty có gặp khó khăn nhất định. Nhưng để ổn định hoạt động kinh doanh và chăm lo tốt đời sống cho người lao động, Ban Điều hành doanh nghiệp đã tự giảm lương của mình để có điều kiện chăm lo tốt hơn phúc lợi tập thể và các chế độ lương, thưởng cho người lao động, thu nhập bình quân người lao động trong năm 2020 là 13.574.965 đồng/tháng.

 

 

Bên cạnh đó, với tình cảm và trách nhiệm với người lao động, Tổng Giám đốc Nguyễn Công Thuận đã lãnh đạo Công ty trích kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho 45 người lao động với số tiền 1.080.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ tiền xăng xe cho 233 người lao động với số tiền 837.000 đồng/người/tháng; tạo điều kiện cho 36 người lao động được bồi dưỡng kiến thức và nâng cao tay nghề với kinh phí trên 50 triệu đồng; riêng trong Tết Canh Tý năm 2020 Công ty đã thưởng bình quân  cho người lao động 19.500.000 đồng/người cùng với các hoạt động chăm lo khác với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng cho toàn Công ty…

 

 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cảm ơn Công ty và Tổng Giám đốc Nguyễn Công Thuận đã tham gia tốt Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” do LĐLĐ Thành phố tổ chức; cùng chung sức trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và vì sự phát triển kinh tế xã hội của Thành Phố.

Ngô Chiến Sỹ