Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai Kết luận số 223-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thực hiện Kết luận số 223-KL/TU; Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM hướng dẫn thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn 2749-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về hướng dẫn cách thức xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đối với tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về quy trình công tác cán bộ và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trao đổi về thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho rằng, kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua chưa như mong muốn; một trong những nguyên nhân là vai trò của người đứng đầu chưa được thực hiện tốt ở một số nơi.

“Vai trò, sự nêu gương của người đứng đầu là quan trọng. Học tập và làm theo Bác có thành công hay không là tùy thuộc vào điều này”, đồng chí Thân Thị Thư phát biểu.

Bên cạnh đó, đồng chí Thân Thị Thư cho rằng, củng cố, khôi phục, xây dựng lòng tin trong nhân dân đối với Đảng rất quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng. Đồng chí Trương Văn Non, Bí thư Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy sớm triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang yêu cầu: Điều cần lưu ý trong việc điều chỉnh một số nội dung về công tác cán bộ là phân cấp gắn với trách nhiệm được phân công.

Theo đồng chí Tất Thành Cang, trong công tác cán bộ, khâu nhận xét, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng; và nếu công tác này không đúng thì công tác quy hoạch sẽ không đúng, kéo theo các bước đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ bị sai. Đồng chí Tất Thành Cang lưu ý trong công tác quy hoạch cần chú ý đến nguồn “mở”. Khi quy hoạch cán bộ của một đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu nhưng không có nguồn thì có thể xin chi viện từ đơn vị khác trong danh sách đã được Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến. Về nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng chí Tất Thành Cang yêu cầu Bí thư Đảng ủy các cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy phải nghiên cứu đầy đủ nội dung được triển khai tại hội nghị và cụ thể hóa thành hành động của đơn vị mình.

Nguồn sggp.org.vn