Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh triển khai một số nội dung chính của Quyết định 935 và Quyết định 936, nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của 2 quyết định quan trọng này; đồng thời chỉ ra những tồn tại trong công tác tiếp xúc, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng ở nhiều nơi cấp ủy Đảng, chính quyền còn xem nhẹ công tác tiếp dân, không đối thoại, lắng nghe những phản ánh, kiến nghị và chậm trễ trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân. Còn có tình trạng đảng viên có thái độ coi thường quần chúng, không chào hỏi, không tích cực giáo dục, thuyết phục để giáo dục quần chúng; một số cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức có quan hệ trực tiếp với dân còn cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho dân, thiếu lễ độ với dân. Có một số cán bộ có chức, có quyền trù dập, ức hiếp quần chúng.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, những hành động trên tuy không là phổ biến nhưng đã làm tổn thương, gây giảm sút niềm tin của dân đối với Đảng, chính quyền. Chính vì vậy, việc ban hành các Quyết định 935, 936 có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đối thoại với nhân dân, tiếp thu những ý kiến góp ý của nhân dân của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị hiện nay.

Việc ban hành Quyết định 935, 936 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh dựa trên tinh thần Quyết định số 218 ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thể hiện quyết tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp của TP luôn coi trọng, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, nguyện vọng của nhân dân trong việc góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Hội nghị đã được nghe báo cáo điển hình về một số kinh nghiệm trong công tác giám sát, phản biện các dự án, chương trình của TP, cách làm và kết quả công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dântrên địa bàn và một số biện pháp triển khai thực hiện Quyết định 935, 936 tại các quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp và huyện Nhà Bè.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Thị Dung đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt Quyết định 935, 936, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức quán triệt sâu, kỹ 2 quyết định quan trọng này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong bộ máy chính quyền, hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó, khơi gợi, tạo đồng lực để người dân TP tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.        

Nguồn: sggp.org.vn, ngày 16/6/2017