Đến dự có đồng chí Vương Thủy Tiên, Đảng ủy viên – Bí thư Đoàn Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Anh Tùng, Đảng ủy viên Tổng Công ty – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty; các đồng chí đại diện lãnh đạo Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Tổng Công ty; có 21/22 đoàn viên được triệu tập về tham dự đại hội.

 

 

          Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch 3 đồng chí: Nguyễn Minh Thùy Anh, Phó Bí thư Chi đoàn, Lê Thị Vân Anh và Ngô Anh Giang, Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn điều hành đại hội.

 

 

          Trong nhiệm kỳ 2014 – 2017, Chi đoàn đã tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên cơ quan Tổng Công ty gắn với tổ chức thực hiện cuộc vận động “xây dựng phong cách cán bộ đoàn Satra” và “xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Satra”; triển khai thực hiện tốt các công trình, phần việc do chi đoàn phát động, góp phần tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan Tổng Công ty; đặc biệt là các hoạt động xung kích vì an sinh xã hội như đóng góp kính phí chăm lo cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các em học sinh cơ nhỡ… với tổng số tiền gần 90 triệu đồng; từng đoàn viên phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đến nay trong 22 đoàn viên thì có 7 đồng chí có trình độ Thạc sĩ, 14 đồng chí có trình độ Cử nhân và 1 đồng chí trình độ Cao đẳng.

          Có 21 ý kiến của đại biểu về tham dự Đại hội góp ý xây dựng văn kiện.

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tùng, Đảng ủy viên Tổng Công ty – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan ghi nhận những kết quả chi đoàn đã tổ chức thực hiện được trong nhiệm kỳ qua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan; nhiệm kỳ 2017 – 2019 đồng chí đề nghị hoạt động Đoàn cần đi vào những nhiệm vụ thiết thực và bám sát Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan, tránh chạy theo phong trào, đề ra chương trình công tác đoàn cụ thể từng thời điểm để lãnh đạo và huy động được sự hưởng ứng tích cực của tất cả đoàn viên Chi đoàn.

          Đồng chí Nguyễn Minh Thùy Anh, Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Trần Việt Hà được Đại hội tín nhiệm bầu giữ nhiệm vụ Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019.

 

  

 

          Tính đến này đã có 15/26 cơ sở Đoàn đã tổ chức đại hội; đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong đoàn viên thanh niên toàn Tổng Công ty tiến tới Đại hội Đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2017.

Đoàn Duy Thủy.