Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Thành ủy, UBND TP giao như: bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; tham gia tốt chương trình bình ổn giá thị trường của TP; chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", góp phần ổn định thị trường và giá cả các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TP; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về lợi nhuận, doanh thu, tăng thu nhập, ổn định và phát triển đời sống CNVC-LĐ… Trong đó, doanh thu tăng trưởng 10,87%/năm; lợi nhuận 14,42%/năm. Doanh thu cả nhiệm kỳ 2010 – 2015 dự kiến tăng gấp 2 lần, lợi nhuận tăng hơn 3 lần so với nhiệm kỳ trước. Tổng nộp ngân sách 48.035 tỷ đồng, tăng 6 lần so với nhiệm kỳ trước (7.930 tỷ đồng).


Cùng với việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng Công ty, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc, Đảng bộ đã đề ra nhiều giải pháp đạt hiệu quả tích cực để phát triển hệ thống bán lẻ, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các mặt bằng, tập trung xây dựng thương hiệu, hình thành hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ văn minh, tiện lợi phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Các thương hiệu Satramart, Satrafoods đã được người tiêu dùng TP tín nhiệm.


Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện theo yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp được 430 đảng viên mới (trong đó 103 đảng viên mới là công nhân trực tiếp sản xuất), đạt 107,5% so với chỉ tiêu đề ra.


Trong nhiệm kỳ mới 2015 – 2020, Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đề ra mục tiêu, nhiệm vụ: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; quyết tâm thực hiện thành công đề án tái cấu trúc Tổng Công ty; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thương mại – dịch vụ, hệ thống chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế trong lĩnh vực bán lẻ tại TPHCM và các tỉnh; phấn đấu kết nạp 250 đảng viên mới trong nhiệm kỳ, trong đó đảng viên trẻ chiếm 30%.


Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược kinh doanh, xác định rõ sản phẩm dịch vụ thương mại trên lĩnh vực có lợi thế, tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh, vị thế trong lĩnh vực bán lẻ. Phát huy, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các hoạt động liên kết, hợp tác các doanh nghiệp thành viên nhằm nâng cao sức mạnh của toàn hệ thống, xây dựng Tổng Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh của TP và cả nước, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP. Hoàn thành tốt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được TP phê duyệt, trong đó có việc thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ. Thường xuyên quan tâm xây dựng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân theo chủ trương của Thành ủy.

“Đảng bộ phải hết sức coi trọng và lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây chính là nhiệm vụ then chốt đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi mô hình hoạt động sang loại hình công ty cổ phần” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội. (Ảnh: Phạm Cát Bình)

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 23 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Trang, Tổng Giám đốc tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.