Sáng 30/5, Chi bộ Thương xá Tax đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong toàn hệ thống chính trị Thương xá Tax” 

Đây là hoạt động về nguồn, nhằm giúp cán bộ, đảng viên của chi bộ Thương xá Tax học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, quá trình sống, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ tại khu căn cứ Minh Đạm và sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024” tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024) và 113 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2024). 

Trong chương trình, Chi bộ đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc tại Công viên tượng đài và đền thờ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Di tích lịch sử cách mạng căn cứ Minh Đạm.

Tại Khu di tích, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quý 2 năm 2024 với nội dung “Giải pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong toàn hệ thống chính trị Thương xá Tax”.

Qua buổi sinh hoạt, cán bộ đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, góp ý về các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm nêu gương, nâng cao đạo đức, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đưa hoạt động của đơn vị Thương xá Tax vào nề nếp, hình thành văn hóa công sở theo hướng hiện đại, kỷ cương, tận tình, chu đáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Thủy Tiên – Bí thư Chi bộ – đã quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/05/2024 của Ban chấp hành Trung ương về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, đề nghị cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, tuân thủ các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của đơn vị, và đóng góp các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024.

Nhân dịp này, Chi bộ cũng tổ chức phát thẻ Đảng viên cho 2 đồng chí Nguyễn Văn Nhâm và Bạch Ngọc Phương Uyên.