Đến dự có ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra).

 

Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch điều hành hội nghị là ông Trần Ngọc Vinh, Giám đốc Trung tâm; bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm và ông Lê Phương Nam, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm.

 

Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2017, tổng doanh thu từ sản xuất kinh doanh dịch vụ 36,538 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch; lợi nhuận 16,7 tỷ đồng, đạt 104,4% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động 7,5 triệu đồng/tháng; thực hiện đúng và đủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24.

 

 

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã trình bày tóm tắt 10 ý kiến thảo luận thuộc 8 lĩnh vực, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Ông Trần Ngọc Vinh, Giám đốc Trung tâm, đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Satra đã biểu dương những thành tích mà tập thể Người lao động Trung tâm đạt được trong năm 2017, ghi nhận những nỗ lực trong mọi lĩnh vực như công tác tổ chức kinh doanh dịch vụ, cải tiến công tác quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ và chăm lo tốt đời sống người lao động. Năm 2018, ông cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong quá trình cổ phần hóa Công ty Mẹ và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi Ban Giám đốc Trung tâm và tập thể Người lao động phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiêp theo yêu cầu của Công ty Mẹ, nhằm mang đến môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo việc làm cho người lao động, ổn định thu nhập và hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty.

 

Cùng ngày, Kho lạnh Satra cũng đã tổ chức thành công hội nghị Người lao động năm 2018.

 

Tính đến nay toàn Tổng Công ty đã có 3/36 doanh nghiệp phụ thuộc và thành viên tổ chức hội nghị người lao động năm 2018.

Ngô Chiến Sỹ.